Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Алкохолна болест на черния дроб Алкохолен хепатит

Алкохолен хепатит МКБ K70.1

Алкохолен хепатит МКБ K70.1 - изображение

Терминът алкохолен хепатит означава остро дегенеративно и възпалително поражение на черния дроб, обусловени от алкохол и потенциално способно да прогресира или да се подлага на обратно развитие. Алкохолният хепатит се развива при системна употреба на алкохол и често се съпътствува от мастна дистрофия на черния дроб, алкохолна фиброза и цироза.

При алкохолните хепатити се установява центролобуларно разположен алкохолен хиалин, който се синтезира в хепатоцитите, а не се образува в резултат на тяхната деструкция, както се мислеше по-рано. Неговата разтворима фракция има имунно значение, което определя по-нататъшното прогресиране на процеса. Откриването на алкохолен хиалин в черния дроб съвпада с високото ниво на имуноглобулин А, което потвърждава неговата антигенна природа. Центролобуларната локализация на алкохолния хиалин обуславя фиброзата и облитерацията на v. centralis в чернодробните делчета. Те причиняват портална хипертензия, в чиято основа лежи постсинусоидален блок. Повторните атаки от остър алкохолен хепатит, в който доминират възпалително-некротичните процеси, водят до своеобразно поражение на черния дроб с данни за хроничен хепатит.

В неговата морфологична характеристика заедно с признаците на острия алкохолен хепатит се наблюдава изразена портална и центролобуларна склероза.

В патогенезата на алкохолните хепатити са налице нарушения на клетъчния имунитет, намалено количество на циркулиращите Т-лимфоцити с едновременното им интрахепатоцитно увеличение, понижение на митогенните реакции, образуване на алкохолен хиалин.

Успоредно с доказаната роля на автоимунната компонента за хронифицирането на острия алкохолен хепатит голямо значение има способността на алкохола да стимулира колагенната синтеза в хепатоцитите и по този начин да активира процесите на фиброзогенеза.

Клинична картина на алкохолен хепатит
Алкохолния хепатит протича с различна тежест от безсимптомен до тежко заболяване с фатален край.
Остър алкохолен хепатит представлява остра чернодробна некроза, с левкоцитна инфилтрация на черния дроб, с прояви на чернодробна недостатъчност и тежки метаболитни нарушения. При тежък алкохолен хепатит са изразени неспецифични симптоми тежко общо състояние, болните са с белези на недохраненост, съобщават за диария, загуба на тегло, фебрилитет. Може да се установи изразен иктер, палмарен еритем, съдови звезди и гинекомастия. Черният дроб е уголемен и болезнен. Възможни са асцит, тахикардия и хипотония, латентна или изявена енцефалопатия, хеморагична диатеза. Често възникват нарушения на сърдечния ритъм, тежки електролитни нарушения, хипогликемия. Кървенето от ГИТ е често, характерни са още бъбречна недостатъчност и чести инфекции.

Диагноза на алкохолен хепатит
От лабораторните изследвания се установява, увеличението на ГГТ е по-изразено от АФ (алкална фосфатаза), а повишението на АСАТ е превалира над АЛАТ. Броят на левкоцитите е високо. Чести са електролитните нарушения - хипокалиемия, хипонатриемия, хипомагнезиемия, хипокалциемия.

Лечение на алкохолен хепатит
Пациентите с остър алкохолен хепатит се наблюдават и лекуват активно в болница.
1. Общи терапевтични мероприятия - корекция на електролитния дисбаланс и метаболитната ацидоза, възстановяване на хранителния и витаминен дефицит. Диетата трябва да е богата на белтъци.
2. Специфична терапия с кортикостероиди се провежда при изразена жълтеница, нарушена коагулация и енцефалопатия.
3. Допълнителна терапия е насочена към усложненията инфекции, кръвоизлив, асцит, енцефалопатия.
4. Показано е и приложението на антиоксиданти.

3.0, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия