Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом

Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом МКБ G06

Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом МКБ G06 - изображение

Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес представлява ограничен в гръбначния или главен мозък гнойно-възпалителен процес, причинен от различни, най-често бактериални патогени, проникнали в нервната система.

Вътречерепен и вътрегръбначен гранулом е локализирано в гръбначния или главен мозък клетъчно струпване с белези на хроничен, най-често специфичен възпалителен процес.

Етиологията на вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом включва паразити, аеробни бактерии (стрептококи, стафилококи, ентеробактерии) и анаеробни бактерии (живеещи в безкислородна среда). Особено място в генезата на вътречерепния и вътрегръбначен гранулом заема инфекцията с киселинно устойчивия анаероб Микобактериум туберкулозум при дисеминираните форми на туберкулоза.

Подробна информация за бактериални, вирусни и други инфекциозни агенти можете да прочетете тук:

Пътят на проникване на инфекцията в мозъчното вещество може да бъде:

  • хематогенно-дисеминиран - от отдалечени гнойно-септични огнища
  • по съседство - при възпаление на средното и вътрешното ухо, мастоидния израстък, синусите, от зъбен произход или след травма и операции

Клиниката на вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом протича с постепенно разгръщане на симптоматиката. Доминират общоинфекциозните прояви като отпадналост, температура, главоболие, болки в мускулите, повишена раздразнимост, към които се прибавят общомозъчни симптоми, поради повишеното вътречерепно налягане - главоболие, повръщане, оток на зрителната папила, гърчова симптоматика.

При ограничаване на огнището отокът намалява за сметка на развиващия се некротичен процес в засегнатата мозъчна тъкан и на преден план излиза огнищна мозъчна симптоматика - контралатерални хемипарези (намалена двигателна активност, засягаща крайниците от срещуположната страна на увредата в мозъка), темпорални прояви (зрителни, слухови и мирисни халюцинации), малкомозъчни симптоми (с нарушения в движенията). След капсулиране на абсцеса или развитието на гранулома, клиниката е на пространствозаемащ процес, като симптоматиката зависи от локализацията на процеса.

Диагнозата на вътречерепните и вътрегръбначните абсцеси и грануломи се поставя на базата на анамнестичните данни - травма в областта на главния или гръбначен мозък, контакт с туберкулозно болен или предшестващ инфекциозен процес. Диагнозата се потвърждава от лабораторните изследвания на биологични течности - ликворният анализ показва при капсулирания абсцес предимно увеличаване на лимфоцити като израз на хронифициране на процеса, или се открива белтъчно-клетъчна дисоциация. Особено показателни са рентгенографията, ехографията, компютърната томография и ядрено-магнитният резонанс.

Лечението в началните етапи се състои в приложение на високи дози комбинации от няколко антибиотика, а при формиране на абсцесната кухина и наличие на клинична симптоматика, лечението е оперативно.

Прогнозата е сериозна, леталитетът (смъртността) варира - средно е около 10%, а в 30% от случаите има остатъчни явления.

В рубриката вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом са разгледани:

Вътречерепен абсцес и гранулом

Вътрегръбначен абсцес и гранулом

Екстрадурален и субдурален абсцес, неуточнен

3.3, 3 гласа

ВИДОВЕ Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом МКБ G06

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО