Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом Вътрегръбначен абсцес и гранулом

Вътрегръбначен абсцес и гранулом МКБ G06.1

Вътрегръбначен абсцес и гранулом МКБ G06.1 - изображение

Вътрегръбначният абсцес представлява набиране на гнойна течност в мозъчното пространство на гръбначния мозък.

Грануломът представлява поле от клетъчно струпване с наличие на мононуклеарни клетки, епителоидни клетки и периферно разположени лимфоцити, с некротичен център.

В рубриката вътрегръбначен абсцес и гранулом са разгледани:

Абсцес (емболичен) на всяка част на гръбначния мозък

Вътрегръбначен абсцес или гранулом

  • епидурален (екстрадурален)
  • субдурален

В зависимост от локализацията се различават: 

  • епидурален абсцес или гранулом - процесът е разположен над твърдата мозъчна обвивка (дура матер)
  • субдурален абсцес или гранулом - разположен между твърдата мозъчна обвивка (дура матер) и арахноидеа

Етиологията на вътрегръбначен абсцес и гранулом най-често се дължи на стафилококи (S. aureus), микобактерии и други специфични причинители, включително паразити.

Предразполагащите фактори включват имуносупресирани пациенти, предхождащи неврохирургични интервенции, контакт с инфекциозно болни.

Клиниката на вътрегръбначен абсцес и гранулом се характеризира с мнима симптоматика - на фона на предшестваща инфекция или терапевтична процедура, състоянието на пациентите се влошава. В зависимост от локализацията на процеса болните съобщават за тъпи упорити болки в областта на гръбначния стълб, повишаване на телесната температура, общо неразположение. Първоначално в клиниката доминира картината на възпалителен процес, а след стихване и ограничаване на огнището, симптоматиката е на пространствозаемаща маса.

От физикалното изследване са налице данни за отпадъчна неврологична симптоматика - парези и парализи, тазово-резервоарни нарушения, коренчева болка. От лабораторното изследване на кръвта има данни за възпалителен процес - повишени левкоцити, повишена СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите), повишен фибриноген. Необходимо е и изследване на ликвора, където може да се открие и самия причинител.

Диагнозата на състоянието се поставя след обстоен разпит на пациента за контакт с инфекциозно болен или предхождаща неврохирургична процедура и снемане на неврологичен статус. В допълнение е необходимо лабораторно изследване на кръв, урина и ликвор. От образните изследвания с най-голяма диагностична стойност е компютърната томография и ядрено-магнитния резонанс.

Диференциална диагноза се прави с мозъчен кръвоизлив, тумор на гръбначния мозък, спондилит и др.

Лечението на вътрегръбначен абсцес и гранулом е предимно оперативно, в съчетание с високи дози комбинации от антибиотици, приложени парентерално или интратекално. За облекчаване на симптомите се прилагат аналгетици (обезболяващи), антипиретици и др.

4.0, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО