Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Други салмонелозни инфекции Локализирана салмонелозна инфекция

Локализирана салмонелозна инфекция МКБ A02.2

Локализирана салмонелозна инфекция МКБ A02.2 - изображение

Инвазията на кръвта със салмонелни бактерии като следствие на бактериемия по време на гастроентерит или бактериемията при септичната форма на салмонелна инфекция, е потенциална възможност за метастатични разсейки на причинителя в различни органи и системи. Познати са като локализирани салмонелозни инфекции.

При тех се наблюдава изолирано гнойно възпаление на отделни висцерални органи, без да се предшества от стомашно-чревни или септични прояви. Срещат се предимно при имунодепресирани болни. Локализацията на болестния процес може да бъде на най-неочаквани места:

  • салмонелозен артрит
  • салмонелозен менингит
  • салмонелозен остеомиелит
  • салмонелозна пмевмония
  • тубулоинтестинална болест на бъбреците

Салмонелите се локализират върху предварително увредени повърхности на кръвоносните съдове, аневризми, плаки на аортата или илеофеморалните съдове и променения ендокард. Най-засегнати са аортните клапи, феморалните и илиачните артерии.

Инфекциите на костите и ставите засягат предилекционно парастерналните стави, дългите кости, гръбначният стълб. Тази локализация може да доведе до салмонелозен остеомиелитИзмененията са на местата на предварителни увреди или малформации на скелета.

Подробна информация за остеопатия при други инфекциозни болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Рядко усложнение е реактивен салмонелозен полиартрит, който настъпва 10 дни след салмонелен гастроентерит.

Подробна информация за артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Салмонелните инфекции на ЦНС са характерни за ранната детска възраст и най-често предизвикват салмонелозен менингит. Гнойният менингит при новородени протича фулминантно с висока смъртност. Прекаралите заболяването кърмачета остават с тежки неврологични последици.

Подробна информация за менингит при бактериални болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Салмонелните инфекции на коремната кухина обикновено обхващат хепатобилиарната система като холецистит и по-рядко абсцеси на черния дроб, панкреаса, субфренични абсцеси или перитонит.

Освен това в ретропетитонеалното пространство могат да се въвлекат бъбреците в инфекцията като да доведат до усложнението салмонелозна тубулоинтерстициална болест на бъбреците.

Подробна информация за бъбречни тубулоинтерстициални увреждания при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

При засягане на белодробната тъкан при хематогенна десиминация на инфекцията може да възникне салмонелозна пневмония.

Подробна информация за пневмония при бактериални болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Диагнозата се поставя по епидемиологични данни, консумация на заразени хранителни продукти и симптомите при различните клинични форми. Окончателната диагноза се базира на доказване на причинителя във фекални и кръвни проби.

Лечението на локализирана салмонелозна инфекция е патогенетично. При тежко протичане на заболяването, придружено с бактериемия се прилагат антибиотици от групата на цефалоспорините от трето поколение. Понякога се налага и хирургична намеса.

3.6, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО