Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ СРЕДСТВА ИМУНОСУПРЕСОРИ ИМУНОСУПРЕСОРИ Инхибитори на интерлевкин секукинумаб (L04AC10)

секукинумаб (secukinumab) | ATC L04AC10

secukinumab | L04AC10

секукинумаб (secukinumab) | ATC L04AC10

Секукинумаб представлява лекарствено средство, което спада към групата на имуносупресорите, инхибитори на интерлевкините.

Показания: използва се за лечение на плакатен псориазис, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит.

Механизъм на действие: секукинумаб е изцяло човешко IgG1/κ моноклонално антитяло, което се свързва селективно и неутрализира проинфламаторния (възпалителен) цитокин интерлевкин-17A (IL-17A). По този начин блокира неговото действие и облекчава симптомите на заболяванията.

Нежелани лекарствени реакции: назофарингит, ринит, лабиален херпес, орална кандидоза, ринорея, диария, алергични реакции, реакции на мястото на инжектиране.

Противопоказания: употребата на секукинумаб е противопоказана при свръхчувствителност към препарата, активни или тежки инфекции.

Дозов режим:
Плакатен псориазис:
Препоръчителната доза е 300 mg секукинумаб, приложени чрез подкожна инжекция, като първоначално се прилага на седмица 0, 1, 2 и 3, а впоследствие като ежемесечна поддържаща доза, като се започва от седмица 4. Всяка доза от 300 mg се прилага като две подкожни инжекции от 150 mg.

Псориатичен артрит:
При пациенти със съпътстващ умерено тежък до тежък плакатен псориазис или които не са се повлияли достатъчно от проведената анти-TNFα терапия, препоръчителната доза е 300 mg, приложени чрез подкожна инжекция, като първоначално се прилага на седмица 0, 1, 2 и 3, а впоследствие като ежемесечна поддържаща доза, като се започва от седмица 4. Всяка доза от 300 mg се прилага като две подкожни инжекции от 150 mg.

Анкилозиращ спондилит:
Препоръчителната доза е 150 mg, приложени чрез подкожна инжекция, като първоначално се прилага на седмица 0, 1, 2 и 3, а впоследствие като ежемесечна поддържаща доза, като се започне от седмица 4.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

3.7, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ секукинумаб

секукинумаб Е СВЪРЗАН КЪМ

Заболявания (МКБ)Анатомия