Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ СРЕДСТВА ИМУНОСУПРЕСОРИ (L04)

ИМУНОСУПРЕСОРИ (IMMUNOSUPPRESSANTS) | ATC L04

IMMUNOSUPPRESSANTS | L04

ИМУНОСУПРЕСОРИ (IMMUNOSUPPRESSANTS) | ATC L04

Имуносупресорите представляват лекарствени средства, които потискат имунния отговор на организма, до достигане на "придобита имунна толерантност". Според начина на действие имуносупресорите могат да се разделят на две големи групи- имуносупресори с избирателно действие и други имуносупресивни средства.

Имуносупресорите се прилагат при трансплантация на тъкани и органи, за потискане на реакцията на отхвърляне (костен мозък, сърце, бъбреци, черен дроб, бели дробове и други), при автоимунни заболявания (нефрити, хепатити, хемолитична анемия, васкулити и други).

3.6, 8 гласа

ATC ПОДГРУПИ

L04 ИМУНОСУПРЕСОРИ IMMUNOSUPPRESSANTS

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА ИМУНОСУПРЕСОРИ (IMMUNOSUPPRESSANTS) | ATC L04 (L04)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ИМУНОСУПРЕСОРИ