Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Обща микробиология

Обща микробиология

Обща микробиология - изображение

Микробиологията представлява научна дисциплина, чиито основен предмет на дейност е изучаването на най-малките и невидими с просто око организми - бактерии, архибактерии, гъби, приони, вируси, протозои и едноклетъчни водорасли, които се обединяват под названието микроорганизми или микроби.

Значението на този научен клон за човечеството е голямо, тъй като микроорганизмите са повсеместно разпространени, обитават почвата и водите, а някои от тях са се приспособили за живот в организма на животните, растенията и човека. Те играят ключова роля в кръговрата на хранителните вещества в природата, биоразграждането, изменението на климата, развалата на хранителните продукти, етиологията и контрола на болестите, както и в областта на биотехнологиите. Значението на микробите за съвременното общество се определя и от възможностите, които предоставят за включването им методики за изготвяне на животоспасяващи медикаменти, производството на биогорива, обезвреждане на биологични отпадъци, както и в производството или преработката храни и напитки.

Важността на микробиологичната наука за човечеството се доказва от откритията на известни микробиолози като д-р Едуард Дженър и неговата ваксина срещу едра шарка (вариола), Александър Флеминг и откриването на пеницилинa, проф. Бари Маршал и идентифицирането на връзката между инфекцията с Helicobacter pylori и язви на стомаха, както и zur Hausen, който разкрива връзката между човешкия папиломен вирус (HPV) и рака на шийката на матката и др.

Основно подразделени на медицинската микробиология е общата микробиология, която използва класически и съвременни подходи към изследването на микроорганизмите са цел изучаване на техните морфологични характеристики, физиологични процеси, генетични особености, както повлияването им от различни физични, химични и противомикробни средства. В раздел обща микробиология се разглежда класификацията на бактериите и вирусите, които са от съществено значение за човешката патология.

Морфологията на микробите описва структурни характеристики като форма, размери, вътреклетъчна организация и строеж, както и промените, които възникват в отделните етапи от растежа, размножаването и развитието им или поради изменения в условията на живот.

Важен момент за разбиране естеството на микроорганизмите, възможностите им да причиняват заболявания при животните и човека, както и за откриване на ефикасни средства за борба с тях е изучаването, не само на структурните им особеност, но така и физиологичните им характеристики като химичен състав на микробната клетка, жизнени процеси като хранене, дишане, размножаване и др.

Общата микробиология разглежда и основните групи противомикробни лекарствени средства, механизмът и мястото им на действие в микробната клетка, както и специфичните механизми, чрез които микроорганизмите изработват резистентност срещу тези средства.

4.4, 5 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Обща микробиология

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА