Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Обща микробиология Действие на физичните, химичните и биологичните фактори върху микроорганизмите

Действие на физичните, химичните и биологичните фактори върху микроорганизмите

Действие на физичните, химичните и биологичните фактори върху микроорганизмите - изображение

Микроорганизмите представляват невидими с невъоръжено око форми на живот, които са повсеместно разпространени в околната среда и живите организми. Това се дължи на изключителната им приспособимост към различни условия на средата поради способността им да усвояват прости органични и неорганични вещества, бързото размножаване и развитие, както и възможност за промени в наследствената информация, позволяващи бързо адаптиране при действие на неблагоприятни фактори. Те се откриват в почвите, водите, растенията, животните и човека, и непрекъснато взаимодействат с физичните, химичните и биологичните фактори на средата.

Действието на физичните, химичните и биологичните фактори върху микроорганизмите може да ги повлияе по два начина:

  • благоприятно - под тяхно влияние се създават оптимални условия, при които микробите могат да се развиват и размножава;
  • негативно - развитието и размножаването им се потиска или могат да бъдат унищожени.

За медицинската практика и индустриалната микробиология е от съществено значение познаването на различните фактори и ефектът им върху микроорганизмите. Изготвянето на подходяща среда за развитието им дава възможност за култивиране на микроорганизмите с цел получаване на различни биологични продукти, ензими, ваксини, хранителни добавки и др., както и изолирането им от клинични материални и тяхното идентифициране при извършване на микробиологично изследване. Познаването на микробната резистентност и неблагоприятния ефект на различните физични и химични фактори, позволява потискане на развитието им, както и тяхното унищожение при провеждане на методите за дезинфекция и стерилизация.

5.0, 3 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7627/
https://www.scribd.com/document/340682690/jawetz-2013 medical miceobiology-pdf
Микробиология - Медицинско издателство "АРСО" София 2000

ПОДРАЗДЕЛИ НА Действие на физичните, химичните и биологичните фактори върху микроорганизмите

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория