Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Обща микробиология Физиология на микроорганизмите

Физиология на микроорганизмите

Физиология на микроорганизмите - изображение

Микробните видове могат да съществуват и осъществяват жизнените си процеси единствено при определи условия на заобикалящата ги среда, които отговарят на физиологичните изисквания на техните клетки. Прокариотните клетки на отделните микроорганизми се характеризират с определен химичен състав и специфични жизнени процеси, сред които основно значение се отдава на обмяната на веществата с околната среда.

Физиологията на микроорганизмите и важен раздел на микробиологичната наука, който се занимава с изучаване на химичния им състав, протичането на процеси като дишане, хранене и размножаване на микробните клетки, тяхната биохимична и токсична производителност, както и взаимоотношението им с различните фактори на околната среда. Изследването на микробната физиология е от съществено теоретично и практическо значение за съвременната медицина и промишлената микробиология.

Проучванията относно химичния клетъчен състав на микроорганизмите, необходимите условия за развитието им и настъпващите изменения в клетките във външната среда, чрез съвременни биохимични, генетични и биофизични методи, дават възможност на човека да насочва и управлява физиологичните процеси. Така например Луи Пастьор изучава физиологията на антраксния бацил (Bacillus anthracis), причинителя на холера при птици и вируса на беса (Rabies virus), като в резултат се създават първите живи ваксини. Натрупаните познания за физиологията на грипните вируси, тези на полиомиелита, морбили, рубеола, както и на множество бактерии, позволиха изработването на живи вирусни и атенюирани бактериални ваксини. Друго поле на приложение на тези познания е в областта на диагностичната медицинска практика, при която се дава възможност за изолиране на болестотворни микроорганизми от заболели, заразоносители и контактни лица. Съществено е значението на физиологията на микроорганизмите в промишлената микробиология, създаването на убити вирусни и бактериални ваксини, пречистване на отпадъчни води, възстановяване на почвата, производство на химикали, биогорива и възстановяване ценни на метали. Едно от най-големите постижения на този раздел на микробиологичната наука е развитието на учението за антагонизма и антибиозата, в резултат на което се откриват и разработват различните противомикробни антибиотици и химиотерапевтици.

5.0, 2 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Физиология на микроорганизмите

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория