Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини Усложнения от хирургични интервенции и терапевтични грижи, некласифицирани другаде Отмиране и отхвърляне на присадени органи и тъкани Отмиране и отхвърляне на трансплантат на черния дроб

Отмиране и отхвърляне на трансплантат на черния дроб МКБ T86.4

Отмиране и отхвърляне на трансплантат на черния дроб МКБ T86.4 - изображение

Чернодробна трансплантация е операция за отстраняване на болен или увреден черен дроб и замяната му с по-здрав. Такава хирургична намеса е препоръчителна, когато черният дроб е бил увреден до степен, при която не може да изпълнява нормалните си функции. Черният дроб може да се повреди в резултат на заболяване, инфекция или алкохол.

Въпреки че е доста често срещана, трансплантацията на черен дроб е голяма и важна операция. Един от най-големите рискове на трансплантацията е, че тялото на реципиента ще отхвърли новия орган.

Отмиране и отхвърляне на трансплантат на черния дроб се наблюдава при 40 % от случаите, обикновено през първите 7-14 дни след трансплантацията.

След трансплантация на черен дроб съществуват три вида отхвърляне на присадка, които могат да се появят. Те включват свръхостро отхвърляне, остро отхвърляне и хронично отхвърляне.

Свръхострото отхвърляне е причинена от предварително образувани антитела срещу донора. Характеризира се чрез свързването на тези антитела към антигени на съдовите ендотелни клетки. Включва се активация на комплемента и ефектът обикновено е значителен. Свръхострото отхвърляне се случва в рамките на няколко минути до часове след процедурата за трансплантация.

За разлика хиперострото отхвърляне, което е В-клетъчно медиирано, острото отхвърляне се медиира от Т-клетки. Включва директна цитотоксичност и цитокин медиирани пътища. Острото отхвърляне обикновено се наблюдава в рамките на дни или седмици след трансплантацията. Симптомите на остро чернодробно отхвърляне включват:

  • висока температура от 38 ºС или по-висока
  • повръщане
  • диария
  • пожълтяване на кожата и пожълтяване на бялото на очите
  • бледи изпражнения
  • тъмна урина
  • сърбеж по кожата
  • мускулни болки
  • загуба на апетит
  • физическо неразположение

В повечето случаи острото отхвърляне може да бъде успешно лекувано чрез промяна на дозата на имуносупресорите.

Хроничното отхвърляне е наличието на някакъв признак и симптом на отхвърляне след една година. Причината за хронично отхвърляне все още е неизвестна, но остро отхвърляне е силен "предсказател" на хронично отхвърляне.

Отмиране и отхвърляне на трансплантат на черния дроб може да се случи по всяко време след трансплантацията. Лабораторни находки на чернодробно отхвърляне включват анормални стойности на АСАТ и АЛАТ, ГГТ и стойности на чернодробни функции, като протромбиново време, ниво на амоняк, ниво на билирубин, албуминова концентрация и кръвна глюкоза. Физикалните находки включват енцефалопатия, жълтеница, синини и склонност за кървене.

3.7, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Отмиране и отхвърляне на трансплантат на черния дроб МКБ T86.4

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО