Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Общи симптоми и признаци Гърчове, некласифицирани другаде

Гърчове, некласифицирани другаде МКБ R56

Гърчове, некласифицирани другаде МКБ R56 - изображение

Гърчове в детска възраст

Гърчовете представляват внезапни неволеви съкращения на кускули, мускулни групи или на цялата теелсна мускулатура. По своята характеристика те биват клонични, тонични и клонично-тонични. Клоничните се изразяват в краткотрайни повтарящи се контракции на мускулите, атоничните- в продължително тонично съкращение.

Генерализираните гърчове обикновено се придружават от загуба на съзнанието, но тоничният гърч при тетанус и при стрихниново отравяне например не води до помрачаване на съзнанието. Гърчовете са чест симптом в детска възраст.

Нервните клетки на главния мозък могат да реагират с гърчови импулси на най-различни дразнители: механични, осмотични, термични, електрични, токсични, химични, биологични. В зависимост от това, дали се открива органична причина, или не, гърчовете се определят като органични и функционални.

В практиката много често два и повече етиологични фактора обуславят възникването на гърчовете.

Патогенезата на гърчовете в общи линии е еднаква въпреки разнообразието на етиологичните фактори. Най-често под въздействието на патологичните дразнители, от клетките на мозъчната кора или подкорието излизат импулси до съответните мускулни групи, респ. До цялата мускулатура при генерализираните гърчове. Продължителността на гърча зависи от времетраенето на възбудния процес и настпването на задпределно задържане.

Гърчовете могат да бъдат еднократни и рецидивиращи. Освен това в зависимост от локализацията на възбудното огнище те могат да засегнат само един крйаник, едната половина на тялото или цялото тяло.

Гърчовете, които се появяват в хода на някое друго заболяване, както например дизентерия, пневмония, морбили и т.н., са вторични или симпотматични и изчезват с основното заболяване. В други случаи гърчовете са единствена или водеща изява на заболяването (напр. епилепсия, спазмофилия, хипогликемия и др.). Всеки повтарящ се гърчов припадък дава основание да се мисли за епилепсия или за трайно смущение в метаболизма.

Разпознаването на гърча не представлява трудност особено когато е генерализиран. Той настъпва внезапно с обща тонична контракция на цялата мускулатура, последвана от клонично-тонични гърчове на крайниците. Детето загъбва съзнание, погледът се обръща нагоре, понякога се наблюдава и нистагъм, лицевата мускулатура потрепва, на устата се появява пяна, която може да стане кръвава, ако болното си прехапе езика. След тоничното изопване на крайниците последват клонични трепкания. Поради включването на дихателната мускулатура в гърчовете може да настъпи цианоза, понякога детето издава звуци и изписквания, в други случаи се наблюдават примлясквания. Често последва изпускане по малка и голяма нужда. След успокояването на гърча болното изпада в продължителен сън. 

3.0, 4 гласа

ВИДОВЕ Гърчове, некласифицирани другаде МКБ R56

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Гърчове, некласифицирани другаде МКБ R56

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Гърчове, некласифицирани другаде МКБ R56

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО