Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Вродена пневмония Вродена хламидийна пневмония

Вродена хламидийна пневмония МКБ P23.1

Вродена хламидийна пневмония МКБ P23.1 - изображение

Вродените пневмонии представляват заболявания на белия дроб, които се получават при инфектиране на бебето преди или по време на самото раждане. Вродената хламидийна пневмония е инфекция на белите дробове, която се среща по-често при недоносени и бебета с ниско тегло при раждането.

Етиологичният причинител на този вид пневмония е от род Chlamidiae. Най-често се касае за Chlamidia psittaci, Chlamidia trachomatis и Chlamidia pneumoniae. Те са малки, грам - отрицателни вътреклетъчни бактерии. Инфектирането на плода става от майка с хламидиен цервицит.

Клиничната изява настъпва до 48-мият час след раждането с проява на грипоподобна дихателна инфекция с бедна и нехарактерна белодробна находка. Новороденото е с тахидиспнея (учестена дихателна дейност със задух), рядко с повишена телесна температура.

Кръвната картина се характеризира с левкопения, лимфоцитоза и ускорена СУЕ.

Диагнозата се поставя чрез серологично изследване. Проследява се титърът на специфичните противохламидийни антитела.

Лечението на вродената хламидийна пневмония се състои в системното приложение на антибиотици като макролиди, цефалоспорини, бисептол и др. Обикновено прогнозата е добра.

4.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО