Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Асфиксия по време на раждане Средна и умерена асфиксия при раждане

Средна и умерена асфиксия при раждане МКБ P21.1

Средна и умерена асфиксия при раждане МКБ P21.1 - изображение

Клиничната изява на биохимичния травматизъм е асфиксията, която включва хипоксия, хиперкапния и смесена ацидоза. При средна и умерена асфиксия при раждане оценката на показателите по Апгар е от 4 до 7 през първата минута, сърдечна честота 80-120/минута и неравномерно дишане.

Причините за появата на асфиксия са различни. До нея могат да доведат всички състояния, които намаляват снабдяването на плода с кислород.

Клиничната картина включва:

  • добра сърдечната дейност, но нарушено дишане;
  • бледа кожа, може да има акроцианоза;
  • мускулна хипотония;
  • намалена реакция на новороденото при дразнене;

При голяма част от новородените с асфиксия дишането е потиснато поради намалена чувствителност на кардиоваскуларния и респираторния център.

Диагнозата се поставя след раждането на бебето и преглеждането му от лекар, като задължително се прави оценка по Апгар. Неврологичният статус трябва да се изследва и наблюдава за отклонения. Основните изследвания, които се провеждат, са: изследване на КАС, на електролити, ЕКГ, ЕЕГ.

Лечението на средната и умерена асфиксия при раждане включва:

  • осигуряване на проходими дихателни пътища чрез аспириране на секретите, които са попаднали в тях;
  • обдишване с Амбу или маска;
  • корекция на метаболитните нарушения;

Ако лечението е ефективно, се елиминира въглеродния диоксид, подобрява се оксигенацията и бебето започва да диша самостоятелно. Независимо от подобрената белодробна вентилация е възможно да персистира метаболитната ацидоза, която се коригира след изследване на КАС.

3.3, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО