Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Увреждания на плода и новороденото, обусловени от патологични състояния на майката, усложнения на бременността, раждането и родоразрешаването Увреждания на плода и новороденото от състояния на майката, които могат да не са свързани с настоящата бременност Увреждания на плода и новороденото от неуточнени състояния на майката

Увреждания на плода и новороденото от неуточнени състояния на майката МКБ P00.9

Увреждания на плода и новороденото от неуточнени състояния на майката МКБ P00.9 - изображение

Плодът представлява незрял организъм, който се развива в утробата на майката. Той може да бъде увреден от различни въздействия – от околната среда, вирусни, бактериални, гъбични причинители, от медикаменти, от заболявания на майката и други. Когато не може да се установи точната причина за увреждането на новороденото, състоянието се причислява към рубриката увреждания на плода и новороденото от неуточнени състояния на майката.

За да се развива добре бебето голямо значение има здравословното състояние на бременната. Много хронични заболявания на майката се отразяват неблагоприятно на плода и могат да доведат до неговото увреждане. Такива са сърдечно-съдовите заболявания, бъбречните, ендокринните нарушения, дихателните заболявания и други.

Уврежданията, които могат да се получат, са забавено развитие, хипоксия от недостиг на кислород, хипотрофия на плода, различни малформации  и други. Клиничните прояви при новороденото зависят от вида на увреждането и кои органи и системи за засегнати. Може да има прояви от страна дихателната система – респираторен дистрес синдром и прояви на дихателна недостатъчност.

При ендокринни нарушения на бременната се наблюдават увреждания на плода поради хормоналното въздействие. Те могат да протекат безсимптомно след раждането или да са със специфична клинична картина. При тиреотоксикоза на бременната бебетата се раждат обикновено с по-ниско тегло, имат ускорена сърдечна дейност, неспокойни са. При хипотиреоидизъм новородените са с отоци, подпухнало лице, голям език, сънливи са, с брадикардия (забавена сърдечна дейност). Децата на майки диабетички имат прояви на респираторен дистрес, хипогликемия, хипервискозитет, полицитемия хипербилирубинемия, хипокалциемия.

Диагнозата на уврежданията, които протичат безсимптомно, е трудна. Тези, които са с явна клинична картина, се диагностицират по-лесно и се започва по-рано терапия.

Лечението на уврежданията на плода и новороденото от неуточнени състояния на майката може да включва: кислородотерапия, при необходимост интубация и изкуствена вентилация, хормонални препарати и други.

4.6, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО