Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения, свързани предимно с послеродовия период Други послеродови инфекции

Други послеродови инфекции МКБ O86

Други послеродови инфекции МКБ O86 - изображение

Други послеродови инфекции включват различни възпалителни процеси с различна локализация, които се проявяват непосредствено след или няколко дена след раждането.

Послеродовите инфекции могат да бъдат от различно естество, като понякога могат да генерализират и да застрашат живота на родилката.

Всяко фебрилно състояние (повишаване на температурата), предизвикано от навлизането на патогенни микроорганизми през рани, получени по време на родилния акт, трябва да се считат за следродилно инфекциозно заболяване.

Освен типичните съществуват множество други послеродови инфекции, които могат да бъдат опасни.

В следродилния период инфекциозните заболявания възникват като резултат на попадане на инфекциозен материал в родилните пътища. Могат да се засегнат и други органи и да се развие мастит (възпаление на млечната жлеза), цистит (възпаление на пикочния мехур), пиелонефрит (възпаление на бъбреците и бъбречното легенче).

Причинители на следродилните инфекции могат да бъдат аероби (микроорганизми обитаващи само кислородна среда), анаероби (микроорганизми живеещи само в безкислородни условия). Пренесени върху раневата повърхност отвън, те причиняват следродилна екзогенна инфекция. А ендогенната инфекция се причинява от микробната флора в гениталния тракт на самата родилка.

Съществува ендогенна инфекция, която настъпва от отдалечено от гениталния тракт огнище.

Екзогенната (външната) инфекция се внася най-вече по време на лекарски изследвания и манипулации, ако не се спазват стриктно принципите на асептиката и антисептиката. Не е изключен механизма на инфекцията да бъде въздушно-капков (от носоглътката на обслужващия персонал).

Ендогенната (вътрешната) инфекция достига до раневата повърхност по два начина - чрез спонтанно възходящо протичане на инфекцията и чрез изследвания и акушерски манипулации.

Установяването на послеродова инфекция изисква предприемането на спешни мерки, а при необходимост и реанимационни мероприятия.

Към други послеродови инфекции принадлежат:

  • Инфекция на акушерската хирургична рана.
  • Други послеродови инфекции на гениталния тракт.
  • Инфекции на пикочните пътища след раждане.
  • Други инфекции на пикочо-половите пътища след раждане.
  • Пирексия от неизяснен произход след раждане.
  • Други уточнени послеродови инфекции.

Установяването за наличие на други послеродови инфекции не е лесна задача.

Необходимо е да се провеждат ежедневни прегледи от специалист от акушерство и гинекология, за да се търсят клинични прояви и промени в определени лабораторни показатели за установяването на налично усложнение.

При наличие на такова е уместно извършването на консултация със съответните специалисти в тази област, за да се определи най-добрия подход по време на лечението.

3.0, 5 гласа

ВИДОВЕ Други послеродови инфекции МКБ O86

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки