Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Отоци, протеинурия и хипертонични усложнения по време на бременността, раждането и послеродовия период Гестационна (предизвикана от бременността) хипертония с масивна протеинурия Прееклампсия, неуточнена

Прееклампсия, неуточнена МКБ O14.9

Прееклампсия, неуточнена МКБ O14.9 - изображение

Прееклампсия, неуточнена представлява заболяване, което се развива във втората половина на бременността след 20 гестационна седмица. Като клиничните прояви могат да бъдат с развитие на един симптом или от развитието на няколко симптоми.

Прееклампсия, неуточнена се развива у жени които по време на бременността се създават следните условия:

  • Бременност при първескини - и то много млади или възрастни първескини.
  • При многоплодна бременност.
  • При гроздовидна бременност.
  • Предишна еклампсия или прееклампсия.
  • Хронична хипертония.
  • Фамилна анамнеза за наличие на еклампсия и прееклампсия.

Прееклампсията се развива и у жени с вродени или придобити съдови заболявания и затруднена функционална адаптация на съдовата система (диабет, хронична хипертония, стеснение на аортата, надоразвиие на коремната аорта и др.

Клиничната картина при прееклампсия, неуточнена е много разнообразна. В основата стоят циркулаторен спазъм на базата на спазъм на кръвоностните съдове. Наблюдава се следната симптоматика - отоци, наличие на белтък в урината, повишено кръвно налягане (хипертония).

Хипертонията е най-тежкия симптом на прееклампсията. Кръвното налягане трябва да се измерва в легнало положение след 10 мин. покой. Като максимална горна граниоца трябва да е 140 мм, а долна граница 90 мм.

При увеличаване на кръвното налягане 170 мм и долна граница над 100 мм има опасност от смърт на плода и преждевременно отлепване на плацентата.

Отоците - най-ранният симптом на прееклампсията, поради генерализирано натрупване на течности в тъканите, с отоци по крайниците и лицето дори и след 12 часова почивка в леглото. Може да се задържи до 20 литра течност в организма и се предшества със сгъстяване на кръвта и намаляване на течността в кръвоностните съдове.

При леките форми отоците са по глезените и пред големия пищял. Скритите отоци се долавят най-често чрез измерване теглото на бременната. В последните месеци физиологична норма за нарастване на телесната маса е 400-500 г. седмично. При тежките форми отоците са не само по крайниците, но и предна коремна стена и лицето.

Протеинурия (повишаване на протеина в урината) - той е късен симптом на прееклампсията. Тя свидетелствува за морфологични промени в паренхимните органи. Физиологично в урината има 0,3г/л за 24 часа урина.

Мозъчна симптоматика - израз на тежка форма, установява се световъртеж, зрителни смущения, главоболие. А наличие на гадене, повръщане без облекчение е предвестник на развитие на екламптичен гърч.

Диагнозата прееклампсия се поставя на базата на лабораторни изследвания – кръвни изследвания, изследване на урината, измерване на кръвното налягане.

Лечението при прееклампсия, неуточнена включва хигиенно-диетичен режим и покой. Лечение от акушер със седативни средства и антиконвулсивни средства. Постепенното намаляване на кръвното налягане (допегит, хлофазолин, бета блокери, калциеви антагонисти, кормагнезин).

Бързото намаляване на кръвното налягане води до страдание на плода, поради намаления кръвоток. Като през първия час кръвното налягане се намалява с 20%. Лечение на генерализираните отоци (приложение на плазма, хуман албумин). Ако родилката не се повлияе от приложеното лечение се търси начин за бързо родоразрешение.

3.2, 6 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия