Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на храносмилателните органи Нарушена резорбция в червата Синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде

Синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде МКБ K90.2

Синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде МКБ K90.2 - изображение

Синдромът на сляпата чревна бримка обикновено се нарича в литературата като синдром на тънкочревен бактериален свръхрастеж. Синдромът на сляпата чревна бримка, некласифициран другаде се характеризира със загуба на телесна маса, диария, стеаторея, микроцитна анемия и множествени витаминни дефицити. Дължи се на прекомерно разрастване на непатогенна микробна флора в тънкото черво и се наблюдава при стенози и вътрешни чревни анастомози, при тънко чревна дивертикулоза с малабсорбция, при някои пострезекционни усложнения, протичащи с малабсорбция, интестинална форма на склеродермия или диабетна стеаторея.

Свръхрастеж на бактериите в тънкото черво се предотвратява чрез различни механични и химически фактори, които включват постоянни перисталтични движения на червата и антибактериалните свойства на стомашните секрети, панкреасни секрети и жлъчка. Нарушението на всеки от тези фактори може да доведе до бактериален свръхрастеж. Бактериален свръхрастеж се установява при болни с анатомични аномалии, водещи до застой, също така се свързва с ахлорхидрия, фистули, стриктури. Поради прекъсването на храносмилателните процеси от свръхрастеж на чревната бактерия, малабсорбция на жлъчни соли, мазнини и мастноразтворими витамини, протеини и въглехидрати води до увреждане на лигавицата на червата от бактерии или чрез производството на токсични метаболити.

Според някои автори основните варианти на синдрома на сляпата чревна бримка, некласифицирана другаде, са следните:
- Истински слепи тънкочревни бримки, възникнали спонтанно или след хирургическа интервенция;
- Чревни стенози или частична непроходимост ( стенози, предизвикани от тумори, болестта на Крон, рентгеново облъчване и др.);
- Дивертикулоза на тънките черва или единичен, голям дивертикул на дуоденума;
- Интестинална форма на склеродермия, протичаща със синдром на малабсорбция;
- Възпалителни заболявания на червата.

Клинична картина на синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде
Болните със синдрома на сляпата чревна бримка могат да имат незначителна диария, постепенно отслабване със или без анемия, или пък тежко изявен синдром на малабсорбция, екстремна кахексия. Въз основа на анамнестичните данни и тези от физикалното изследване обикновено не е възможно тези болни да се ограничат от болните с други форми на малабсорбция.
Най-чести симптоми са диария, стеаторея, обща слабост, гадене, безапетитие, повръщане, метеоризъм, субилеусни явления, асцит, периферни отоци, редукция на мускулатурата и др. Вторичните белези на малабсорбция и малнутриция варират извънредно много. Може да се наблюдават периферни неврити, депресивни реакции, фуникуларна миелоза, пелагроидни прояви, нарушения в костния скелет (остеомалация) и др. От лабораторните изменения, освен Б12 дефицитната анемия и по-рядко фолиевонедоимъчна анемия може да се открият желязодефицитна или микроцитна анемия, както и смесена анемия, дължаща се на повече причини, наблюдават се хипоалбуминемия, ниски стойности на серумните електролити, ниска стойност на холестерола и липидите, хипопротеинемия, налице е повишена загуба на мазнини с изпражненията, повишена загуба на мазнини с изпражненията, повишена загуба на мастни киселини, установява се микробен свръхрастеж на тънкото черво.

Диагноза за синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде
Синдромът трябва да се предполага в случаите с хронична диария и отслабване, особено ако съществуват анатомични предпоставки за тънкочревна стаза. Диагнозата се доказва, ако се установят малабсорбция и бактериален свърхрастеж в съдържимото от тънкото черво. Резорбтивните нарушения обаче може да бъдат минимални или да липсват, независимо от изявената диария и отслабването. В типичните случаи се установяват стеаторея, малабсорбция на витамин Б12 и анемия. Тънкочревната биопсия също е много полезно изследване. Полезно е и изследването на панкреаса със секретиновия тест, за да се изключи панкреасна екзокринна недостатъчност. За диагнозата е много важно микробиологичното изследване на тънкочревно съдържимо с количествено определяне на микробните популации.

Лечение на синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде
Лечението в повечето случаи се свежда до назначаване на краткотрайни курсове с широкоспектърни антибиотици. Когато е отстранима причината за възникване на този синдром, хирургическото лечение се явява метод на избор. Например при ограничена дивертикулоза, при синдрома на привеждащата бримка, някои форми на склеродермия и др.

Важно място в лечението се пада на парентералното приложение на витамини, електролити, желязо, особено в случаите след гастректомия.

3.9, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Синдром на сляпата бримка, некласифициран другаде МКБ K90.2

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия