Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника Други болести на стомаха и дванадесетопръстника Полип на стомаха и дванадесетопръстника

Полип на стомаха и дванадесетопръстника МКБ K31.7

Полип на стомаха и дванадесетопръстника МКБ K31.7 - изображение

Полипите са доброкачествени образувания на краче произхождащи от лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника.
Полип на стомаха и дванадесетопръстника могат да бъдат неопластични, възпалителни, хиперпласитични, регенеративни, алергични, хамартомни или хетеротропни.

Повечето от полипи на дванадесетопръстника растат под форма на „полип на краче” и достигат различни размери. Биват единични и множествени и обикновено се локализират в дуоденума или илеума (част от тънкото черво). Хистологично представляват аденоми, но са описани и вилозни аденоми. Обикновено нямат клинично значение и се откриват случайно при аутопсия. Само тези от тях, които дават чревна непроходимост, кръвотечение или злокачествено израждане, представляват диагностичен проблем. Рентгенологично се доказват трудно и точната диагноза се поставя при лапаротомия.

С понятието полипи на стомаха се обозначават макроскопски описаните изменения в лумена на стомаха, към които се включват епителните и мезенхимните тумори.

Причини за полип на стомаха и дванадесетопръстника
Етиологията и патогенезата не са изяснени. Роля играят съдържащите се в храната канцерогенни фактори, продължителните механични и химични дразнения на стомашната лигавица несъмнено играят роля и наследствените фактори, особено при А гастрит и пернициозна анемия. В определени фамилии по-често се наблюдават полипи на стомаха. Все пак трябва да се отбележи, че екзогенните фактори (хранителни, канцерогенни, алкохол, никотин) имат по-голямо значение за възникването на полипи.

Клинична картина на полип на стомаха и дванадесетопръстника
Симптомите на полипите на стомаха и дванадесетопръстника не са характерни и в много отношения са подобни на симптомите на хроничен атрофичен гастрит и хроничен дуоденит. Най-често се наблюдават тежест и болки в епигастриума, оригване, гадене, понякога повръщане, безапетитие и слабеене. Почти при половината болни, заболяването протича безсимптомно и се открива случайно при рентгенов или ендоскопски преглед. При пролапс на полипи в пилора или дуоденума възникват пристъпни болки и картината на остър илеус (чревна непроходимост), която бързо се появява и бързо изчезва. При локализация на полипите в областта на кардията може да възникне дисфагия (болезнено преглъщане). Наблюдаващите се клинични прояви често се дължат на усложнения или на съпътстващи заболявания. Важно усложнение са интермитиращите (повтарящите се) кръвотечения, които могат да доведат до желязо дефицитна анемия. Кръвотеченията по-често се наблюдават при мезенхималните полипи. Динамичното наблюдение на болните със стомашни полипи показва два варианта на клинично протичане. При болните с единични полипи в антрума продължително време не се наблюдават усложнения. При втората група се срещат усложнения - кръвотечение и пролапс на полипа в дуоденума.

Диагноза на полип на стомаха и дванадесетопръстника
Диагнозата се поставя рентгенологично и ендоскопски. С двоен контраст рентгенологично сравнително точно се поставя диагнозата главно при полипи с диаметър над 0.5-1.0 см. Полипите се виждат като кръгли, по-рядко овални, добре очертани с резки и гладки контури дефекти в изпълването, около които дъгообразно се разполагат лигавичните гънки.

Диференциална диагноза трябва да се направи с хроничния полипообразен гастрит. Малките полипи трудно се разграничават от хроничните ерозии в антрума. Трудно е разграничаването на полипите от стомашния рак.

Лечение на полип на стомаха и дванадесетопръстника
Лечението на полипите на стомаха и дванадесетопръстника се определя от патохистологичната диагноза, големината, разпространението на тумора и от опасността от усложнения. Лечението трябва да се съобразява с тежестта на интервенцията, локализацията на процеса и възрастта на пациентите. Ендоскопската полипектомия (отстраняване на полипа) е едновременно диагностична и терапевтична процедура. Болните с полипи на стомаха и дванадесетопръстника са със запазена трудоспособност, с изключение на периода по време на усложненията на полипите. Профилактиката се състои в рационално хранене, наблюдение на наследствено обременените лица и ограничение на всички фактори, които играят роля за възникване на хроничен гастрит и дуоденит.

3.2, 10 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Полип на стомаха и дванадесетопръстника МКБ K31.7

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Полип на стомаха и дванадесетопръстника МКБ K31.7

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия