Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Инфекции, предавани предимно по полов път Късен сифилис Невросифилис със симптоми

Невросифилис със симптоми МКБ A52.1

Невросифилис със симптоми МКБ A52.1 - изображение

Сифилисът е полово предавана болест, която се причинява от бактерията „бледа спирохета“ (Treponema pallidum).

Treponema pallidum е спираловиден микроорганизъм, който се характеризира с типичните си плавни движения, по които може да бъде разпознат в живо състояние.

Засягането на централната нервна система може да настъпи във всеки период от развитието на сифилиса и в днешно време е резултат на липса или недобре проведено лечение. С цел да не се пропусне наличието му се препоръчва системно серологично изследване на болните, с каквато и да е неврологична симптоматика.

Клиничните форми на невросифилиса включват:

Ранен невросифилис:

  • асимптомен менингит - развива се до 1 година от появата на първите симптоми на невросифилис
  • остър сифилитичен менингит - може да се появи между 12 месеца и 2 години от първите симптоми на сифилис

Късен невросифилис (мезенхимно-гумозна форма):

  • менинго-васкуларен сифилис - може да се манифестира от 4 до 10 години от появата на първите симптоми. Клинично се изявява като исхемично разстройство на мозъчното кръвообращение в различни съдови басейни, с паркинсонов синдром, с пара- или квадрипарези
  • сифилитична гума - клинично се изявява между 15 и 20 години след поява на първите симптоми. Клиниката на състоянието е като пространство заемащ процес

Късен невросифилис (паренхиматозна форма):

  • tabes dorsalis - настъпва след 10 - 15 години от началото на сифилиса
  • paralysis progressiva (General paresis)

Невросифилис със симптоми се развива 10-15 години от заразяването и може да се представи със съдови, гумозни и дегенеративно-паренхиматозни изменения.

Tabes dorsalis спада към паренхиматозна форма на невросифилис. Наблюдава се дегенерация на нервните клетки, носещи сигнали към мозъка, с прояви на невралгични болки, често имитиращи заболявания на вътрешните органи (т.нар. "висцерални кризи") - стомашна язва, холецистит, ренална колика, болезнени позиви за уриниране и други. Характерна е още загубата на сетивност по кожата или в по-дълбоките слоеве на тъканите или органите. Зрението често отслабва, появяват се промени в цветоусещането, поради засягане на зрителния нерв, и реакцията на зениците към светлина се губи. Най-важен е симптомът на Argyll-Robertson (липса на зенична реакция към светлина при запазена възможност за свиване на зениците при акомодация.

Характерни за табеса са трофичните смущения на костите и ставите, както и наличието на остри процеси, без това да предизвиква болка (т.е. обратно на висцералните кризи).

Наблюдават се също психични отклонения с делирен и аментен характер, но те не са специфични.

Прогресивната парализа се дължи на дегенеративно поражение на главния мозък с преобладаване на остри промени в психиката. В началото има лесна уморяемост, главоболие, безсъние, раздразнителност. В еволюцията на това състояние се различават три стадия. В началния стадий се установяват лесна умствена умора, раздразнителност, главоболие, безсъние. Постепенно се появяват и задълбочават проявите на деменция, отслабване на паметта, безкритичност, смущения в зрението, говора, координацията, откриват се анизокория и симптомът на Argyll-Robertson. Болните не могат да се грижат сами за себе си, изпускат се по малка и голяма нужда, отслабват на тегло. Външният им занемарен вид силно контрастира с манията им за величие, богатство и т.н. В последния стадий се отбелязва дълбока деменция, парализи, трофични язви до пълно изтощение и обикновено пациентите загиват от вторични инфекции и сепсис.

Сифилитичен паркинсонизъм е рядка изява на късния невросифилис със симптоми. Началото е бавно, постепенно се развива общомозъчна симптоматика като главоболие, отпадналост, нарушена концентрация, нарушения в съня и други. Постепенно започват промени във фината координация на ръцете, нарушения в походката, като постепенно състоянието се задълбочава и се наблюдават неволеви движения на двигателните мускули на тялото.

Подробна информация за сифилитичен паркинсонизъм можете да прочетете тук:

Нервната система се засяга на всички нива. Черепно-мозъчните нерви се увреждат като в резултат на инфекцията може да се развие късен сифилитичен неврит на слуховия нерв, атрофия на зрителния нерв, ретробулбарен неврит, сифилитична полиневропатия.

Подробна информация за сифилитичен неврит на слуховия нерв можете да прочетете тук:

Подробна информация за сифилитична атрофия на зрителния нерв можете да прочетете тук:

Подробна информация за сифилитичен ретробулбарен неврит можете да прочетете тук:

Подробна информация за сифилитична полиневропатия можете да прочетете тук:

Сифилитичната артропатия на Charcot (Шарко) представлява дегенеративна ставна деструкция, която се развива като усложнение на невросифилиса и е следствие на дегенеративно нервно заболяване. Артропатия на Charcot е дегенеративно заболяване на мусклулно-скелетната система, което се характеризира с патологични фрактури и деформации, прогресивна деструкция на костта и меките тъкани в натоварените стави. В най-тежките си форми предизвиква разрушаване на костната архитектоника.

Подробна информация за артропатия на Charcot можете да прочетете тук:

Други клинични прояви на късния невросифилис са менингит и енцефалит. Клиниката включва: менингорадикулерно дразнене, главоболие, зрителни нарушения, раздразнителност, припадъци и др.

Подробна информация за сифилитичен менингит можете да прочетете тук:

Подробна информация за сифилитичен енцефалит можете да прочетете тук:

Диагностичните критерии за сифилис на нервната система включват:

  • положителни серологични реакции - показват, че индивидът някога се е срещал с инфекцията
  • цереброспинален ликвор - увеличен белтък в ликвора (хиперпротеинрахия), увеличени клетки в ликвора, увеличени имуноглобулини с олигоклоналност
  • клинични данни за засягане на нервната система
  • установяване на Treponema palidum в ЦНС или цереброспинален ликвор, което невинаги е възможно

Лечението на невросифилис със симптоми не дава резултати, тъй като заболяването е в много напреднала фаза и пораженията на нервната система са необратими.

2.3, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Невросифилис със симптоми МКБ A52.1

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Невросифилис със симптоми МКБ A52.1

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки