Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Бактериална инфекция с неуточнена локализация Бактериална инфекция, неуточнена

Бактериална инфекция, неуточнена МКБ A49.9

Бактериална инфекция, неуточнена МКБ A49.9 - изображение

Бактериите са микроскопични, едноклетъчни организми. Известни са хиляди различни видове бактерии, разпространени по целия свят. Те обитават почвата, водите, човешкото тяло - по кожата, в дихателните пътища, устната кухина и храносмилателната система, пикочните пътища, без да причиняват заболяване. Само една част от бактериите предизвикват заболявания при хората. Те се наричат патогенни бактерии.

Борбата с бактериалните инфекции е една от най-важните цели на съвременната медицина. Развитието на антибиотичната терапия е мощен инструмент за справяне с бактериалните инфекции. Въпреки това, поради широкото и понякога неподходящо използване на антибиотици, бактериалните щамове започват да проявяват все по-голяма антибиотична резистентност. Тези "нови" резистентни бактерии представляват значителна заплаха за общото здраве.

Бактериална инфекция, неуточнена се причиняват от широк спектър от бактерии, предизвикващи от леки до животозастрашаващи заболявания като бактериемия - наличие на бактерии в кръвта.

Бактериемията е наличие на жизнеспособни бактерии в кръвния ток, за разлика от сепсиса, при който бактериемията е свързана със синдром на системен възпалителен отговор. Бактериемията е основно средство на инфекцията да се разпространява до други органи и системи - хематогенно дисеминиране. Бактериите могат да използват кръвта за разпространение в целия организъм, което води до възникване на вторични инфекциозни огнища на значително разстояние от мястото на първичната инфекция - ендокардит, остеомиелит, менингит и др.

Обикновено кръвта е стерилна и откриването на бактерии в нея винаги показва патология.

Наличие на циркулиращи бактерии в кръвта е сериозно усложнение на редица инфекции (пневмония, менингит), операции (особено на стомашно-чревния тракт), катетеризация или чужди тела в артериите и вените (интравенозна инфекция, особено при наркомани).

Бактериемията може да доведе до сериозни последици. Имунният отговор към бактериите може да причини сепсис (инфекция на кръвта) и септичен шок, с голяма вероятност за летален изход.

Диагнозата бактериемия се поставя въз основа на анамнезата, клиничното протичане и изолирането на причинителя от кръвта.

Лечението на бактериална инфекция, неуточнена е чрез прилагане на антибиотици, съобразно антибиограмата.

3.4, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Бактериална инфекция, неуточнена МКБ A49.9

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Бактериална инфекция, неуточнена МКБ A49.9

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО