Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Менингококова инфекция Менингококова болест на сърцето

Менингококова болест на сърцето МКБ A39.5

Менингококова болест на сърцето МКБ A39.5 - изображение

Менингококовата болест е остро инфекциозно заболяване с многообразна клинична изява.

Заболяването се причинява от менингококи с основен представител Neisseria meningitidis. Менингококите от серологичните групи А, В и С причиняват около 90% от заболяванията.

Менингококите са слабо устойчиви във външна среда. За да бъдат изолирани от назофарингеален секрет и ликвор, се препоръчва посевките върху селективни хранителни среди да се извършват до леглото на болния. Дезинфекционните разтвори ги унищожават за около минута.

Менингококовата инфекция има въздушно-капков механизъм на предаване.

Менингококите причиняват най-често назофарингеална инвазия и колонизация, както и инвазия на менингите. Когато настъпи хематогенна дисеминация на инфекцията, т.е. бактериите достигат до кръвообращението, причинителите се срещат с бактерицидните фактори на кръвта. Капсулите на бактериите са основен техен защитен фактор.

Попаднали в кръвта и предизвикали първична бактериемия, менингококите могат да се разпространят до всяка част на организма и според имунитета на болния могат да се развият вторични инфекции. Така възниква т.нар. менингококова болест на сърцето с различни прояви - менинкококов кардит, ендокардит, миокардит, перикардит.

Менингококовият ендокардит се среща рядко, най-често при пациенти с нарушен имунен статус или с изкуствени клапи на сърцето, където се образуват вегетации от менингококи.

Подробна информация за ендокардит без уточняване на засегнатата клапа при болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Това се случва най-често на фона на хронична менингококцемия и клинично се изявява с картина на ендокардит, като могат да се наблюдават и други прояви на хематогенната разсейка - артритни прояви, дерматит и др.

Менингококцемията също може да причини други заболявания на сърцето като менингококов кардит, миокардит и перикардит. Тези усложнения в хода на инфекцията с Neisseria meningitidis се проявяват най-често у малки деца или хора с нарушен имунитет.

Подробна информация за други сърдечни увреждания при бактериални болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Подробна информация за миокардит при бактериални болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Подробна информация за перикардит при бактериални болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Диагнозата се поставя на базата на клиничното протичане, кръвните, микробиологичните изследвания, както и образните изследвания на сърцето. Основно място заема ехокардиографията, чрез която се визуализират вегетациите.

Обикновено менингококовата болест на сърцето протича тежко. Ако не се предприеме незабавно лечение с включване на антибиотици, настъпва летален край. Лечението на менингококовата болест на сърцето е комплексно, но основно е значението на антибиотиците - пеницилини, Penicillin G, а при тежки форми на протичане може да се прилагат и цефалоспорини от IV-та генерация.

3.8, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО