Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Чума Други форми на чума

Други форми на чума МКБ A20.8

Други форми на чума МКБ A20.8 - изображение

Чумата е трансмисивна зооантропоноза. Болестта се отнася към особено опасните инфекции.

Причинител е Yersinia (pasteurella) pestis, семейство Enterobacteriaceae.

Източник на заразата са различни видове гризачи от род Marmotae, лалугери, белки, плъхове, мишевидни гризачи и болните от чума хора. Плъховите бълхи, осигуряват пренасянето на заразата от гризач на гризач и на човек.

В рубриката други форми на чума са разгледани:

Абортивна форма

При тази форма на чума клиничното протичане е леко, няма съществена и тежка симптоматика, може да протече със субфебрилитет. След преболедуване в серума се откриват антитела.

Безсимптомна форма

Болният няма никакви специфични оплаквания или оплаквания като цяло. В серума след време могат да бъдат открити антитела срещу причинителя.

Малка чума

Протича със сравнително лека симптоматика, не дава усложнения и при антибиотично лечение бързо се овладява симптоматиката.

Диагнозата се поставя по епидемиологични данни - пристигане в ендемичен район, контакт със заразени гризачи и хора, консумация на заразено месо, изолиране на чумните бактерии от кръв, изпражнения, урина.

Лечението включва сулфонамиди и антибиотици - стрептомицин, тетрациклин, хлорамфеникол. Симптоматично лечение на другите форми на чума се прави с глюкозни и електролитни разтвори, витамини - С, В, аналептици, кортикостероиди.

Профилактиката се състои в строга санитарна охрана на сухопътните, въздушните и морските граници на страната. Извършват се щателна дезинфекция и дератизация.

3.4, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО