Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Чума Септична чума

Септична чума МКБ A20.7

Септична чума МКБ A20.7 - изображение

Чумата е остро инфекциозно заболяване, което се причинява от Yersinia pestis.

Чумата е особено опасна зоонозна трансмисивна инфекция с природна огнищност и основен резервоар диви гризачи.

Входна врата на инфекцията е кожата (при ухапване от заразени бълхи) или дихателните пътища. Причинителите рядко могат да проникнат през конюнктивите или другите лигавици.

При проникване през кожата (обикновен възпалителен процес), причинителите по лимфен път достигат в регионалните лимфни възли и предизвикват хеморагично-ексудативно възпаление - бубонна форма.

Последващото постъпване на чумните бактерии в кръвта обуславя бактериемията, при която може да възникне септична чума. Вследствие генерализирането на инфекцията чрез бактериемията могат да възникнат вторичната белодробна форма и чревната форма на чумата.

Първичната септична форма се проявява при болни без първичен афект. В изключително редките случаи чумните бактерии могат да бъдат инокулирани в организма, без да засегнат регионалните лимфни възли.

Клиничната картина е като тази на сепсис, причинен от Грам-отрицателни микроорганизми. Заболяването протича фулминантно. Леталитетът достига високи проценти.

Диагнозата се поставя въз основа на изолиране на причинителя от хемокултура.

Вторична септична форма на чумата представлява прогресираща и необратима ендотоксинемия на фона на бубонна или първична белодробна форма на чума.

Ранните прояви са от страна на гастро-интестиналния тракт - гадене, повръщане, кървава диария и коремни болки. Болните развиват септичен шок с прояви на ДИК и дифузни хеморагии по кожата и от кухинните органи. Ако не се започне незабавно адекватно антибиотично лечение и поддържане на жизнено важните функции, заболяването протича фулминантно и завършва фатално с хипотензия, бъбречна недостатъчност, белодробен оток и други прояви на септичен шок.

Yersinia pestis се установява в натривка от кръв, боядисана по Грам или с метиленово синьо и чрез култура или инокулация на същия материал на мишка, плъх, морско свинче. Обикновено се открива значителна левкоцитоза.

Лечението е комплексно и включва комбинации от антибиотици и химиотерапевтици: стрептомицин в комбинация с тетрациклин или хлорамфеникол в комбинация с тетрациклин и сулфадиацин.

Профилактиката на септична чума се осъществява на няколко нива и включва:

  • международни мерки
  • хоспитализация на болните
  • индивидуална изолация
  • дезинфекция, дератизация и дезинсекция на огнището
4.0, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО