Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Шигелоза Шигелоза, предизвикана от Shigella boydii

Шигелоза, предизвикана от Shigella boydii МКБ A03.2

Шигелоза, предизвикана от Shigella boydii МКБ A03.2 - изображение

Шигелозата, предизвикана от Shigella boydii е стомашно-чревна инфекция, която е разпространена предимно на Индийския субконтинент, но се среща и на много други места. Kлинично се проявява с т. нар. шигелна дезинтерия.

Причинителят на заболяването е Shigella boydii от род Shigella - Грам-отрицателен, неподвижен, факултативен анаероб. Има пръчковидна форма и не образува спори, но е силно устойчив във външната среда и най-вече във водата. Shigella boydii е високопатогенен микроорганизъм и е достатъчно проникването на малък брой бактерии в организма, за да възникне заболяване.

Заразяването става по алиментарен (фекално-орален) път, при прием на замърсени храни и вода и при лоша хигиена.

Болните започват да отделят причинителя с фекалиите си още на 1-2 ден от заразяването. Клиничните признаци се проявяват 12 часа до 3 дни след инфектирането. Причинителят атакува епителните клетки на лигавицата на дебелите червата, като предизвиква тяхното разрушаване. Това предизвиква симптоми на тежък колит - диария, примесена с кръв и слуз, болезнени спазми на корема и чести изхождания, съпроводени с болка. В началото на шигелоза група С телесната температура е повишена, като в последствие може да спадне под нормата, което е лош прогностичен белег. Заболяването може да продължи до 9-10 дни, като децата боледуват по-тежко.

Диагнозата шигелоза, предизвикана от Shigella boydii се поставя чрез микробиологично изследване на фекални и анални проби и доказване в тях на причинителя, както и чрез серологично изследване на кръвни проби, взети 7 до 14 дни след заразяване, като в тях се търсят антитела срещу причинителя.

Прогнозата при своевременно лечение е добра, но в противен случай е съмнителна, дори лоша, особено при деца.

Лечението се състои най-вече в бърза рехидратация - прилагане на електролитни разтвори и глюкоза венозно, както и антибиотици - хинолони, цефалоспорини. Антимотилитетните (противодиарийни) средства са строго противопоказани.

Профилактиката на шигелозата, предизвикана от Shigella boydii се състои на първо място в добра лична хигиена, избягване пиенето на вода от съмнителни водоизточници и ограничаване на контакта с болни.

Има разработени орални и парентерални убити ваксини, но те са слабо ефективни.

3.0, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Шигелоза, предизвикана от Shigella boydii МКБ A03.2

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО