Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Холера Холера, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae

Холера, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae МКБ A00.0

Холера, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae МКБ A00.0 - изображение

Холерата, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae е остро инфекциозно заболяване, което спада към особено опасните инфекции. Характеризира се с диариен синдром и тежка дехидратация.

Причинителят Vibrio cholerae е от род Vibrio на семейство Vibrionaceae. Известни са три серотипа по отношение на О-антигена - Ogawa, Inaba и Hicoshima.

Двата биотипа - класическия вибрион и типа el tor, се различават само по резистентността си спрямо полимиксин В и способността си да предизвикват хемолиза. Двата биотипа са от група 01 на род Vibrio. Отделят ендотоксин и екзотоксин. Екзотоксинът се нарича още холерен ентеротоксин.

Холерата се предава по фекално-орален път. Вибрионите са чувствителни към стомашната киселина, като голяма част от тях загиват в стомаха. Преживелите вирулентни микроорганизми колонизират тънките черва, където секретират мощен ентеротоксин, наречен холераген. Този токсин се свързва с клетъчната мембрана на чревните епителни клетки и освобождава ензимно активна субединица, която причинява повишаване на производството на цикличния аденозин 51-монофосфат (сАМР). Полученото високо вътреклетъчно ниво на сАМР причинява масивна секреция на електролити и вода в чревния лумен.

Инкубационният период на холерата е 1 до 8 дни.

Холерата, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae започва остро, с лека отпадналост, мускулни болки и умерено повишена температура. Диарийният синдром, характерен за холерата, се характеризира с воднисти, белезникави, без мирис и без патологични примеси изхождания. Бързо болните развиват тежка дехидратация. Редки усложнения са бронхопневмонии, отит, пиелит, тромбоемболизъм. Хиповолемичният шок не е усложнение, а влиза в картината на тежката и еволюираща нелекувана холера.

Диагнозата на класическата холера се изгражда се въз основа на епидемиологичните и клиничните данни. Микробиологичното изследване категорично потвърждава диагнозата.

Диференциална диагноза може да се направи с холероподобната форма на салмонелните хранителни токсиинфекции, шигелози, чревни ешерихиози, ентерити и др.

Етиологичното лечение на холера, предизвикана от холерен вибрион 01, биовар cholerae се провежда с антибиотици - тетрациклини или аминогликозиди. Патогенетичното лечение е животоспасяващо - рехидратация и корекция на хиповолемията, ацидозата и хипоелектролитемията.

1.8, 5 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО