Начало Медицинска енциклопедия Ботаника Група Васкуларни растения (Tracheophyta) Надотдел Семенни растения (Spermatophyta) ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA (SPERMATOPHYTA, СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ) Група Покритосеменни (Magnoliophytina, Angiosperms) Клас Liliopsida (Едносемеделни растения)

Клас Liliopsida (Едносемеделни растения)

Клас Liliopsida (Едносемеделни растения) - изображение

Едносемеделните растения (Liliopsida) са клас покритосеменни растения. Той включва над 59 хиляди вида, по-голямата част от които са преобладаващата растителна форма в големи части от сушата. Някои от тях имат голямо стопанско значение. Името на класа идва от структурата на семената, които обикновено имат един семеделен лист. Главният корен не е развит,за това кореновата система е брадата. Листата са прости с успоредно или дълговидно жилкуване и винаги обхващат стъблото. Проводящите снопчета са разпръснати сред основната тъкан. Цветовете са с прост околоцветник от 3 части(или число,кратно на 3).

Класът обединява около 25 % от цветните растения и се разделя на следните подкласове:

   * Alismatidae
    * Liliidae
    * Arecidae

   * Някои автори отделят и този подклас - Commelinidae

0.0, 0 гласа

КЛАСОВЕ И ПОДОТДЕЛИ В Клас Liliopsida (Едносемеделни растения)

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория