Начало Медицинска енциклопедия Ботаника Подцарство Висши растения (Embryophyta, Metaphyta, Кормусни растения) Група Васкуларни растения (Tracheophyta) Надотдел Семенни растения (Spermatophyta) ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA (SPERMATOPHYTA, СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ) Група Покритосеменни (Magnoliophytina, Angiosperms)

Група Покритосеменни (Magnoliophytina, Angiosperms)

Група Покритосеменни (Magnoliophytina, Angiosperms) - изображение

Обща характеристика: Покритосеменните растения са група с голямо разнообразие на жизнени форми, които заемат всяко местообитание на биосферата, а много от сухоземните растителни съобщества са изградени от тях. Те имат перести листа с мрежовидно жилкуване, няколко групи от поленови гнезда в тичинките и няколко семепъпки, затворени в плодник, образуван от плодолисти. От плодника семепъпките се освобождават като зрели семена само след като яйчникът се е превърнал вече в плод. Затварянето на семепъпките, образуването на околоцветник и доминирането на двуполовите хермафродитни цветове са свързани с пренасянето на поленаот животните. При всички покритосеменни растения поленовите зърна не достигат директно семепъпката, а попадат върху близалцето на плодника. Поленовата тръбичка пренася спермиите от близалцето до семепъпката и нейната зародишна торбичка. В поленовите зърна липсват протални и базални клетки и не се образуват сперматозоиди. Женският гаметофит е редуциран до малко на брой клетки. Една или няколко от тях са яйцеклетки, всяка от които след оплождането от една от двете спермни клетки дава наяалото на зародиш. Другата спермна клетка също осъществява оплождане на вторичното ядро (двойно оплождане), при което се образува вторичен ендосперм.

Покритосеменните растения са представени от дървета, храсти и тревисти форми, включително едногодишни. Разклоняването на стъблото се развива от моноподиално до почти напълно подиално. При формата и структурата на листата се среща голямо разнообразие. Жилкуването показва еволюция от свободно латерални жилки към мрежовидно (от отворено към затворено жилкуване). Първичния корен скоро престава да нараства и неговите функции се поемат от добавните корени на стъблото. Симетрията на цветовете показва многопосочно развитие: а) правилни, при които е налице радиална симетрия; б) неправилни (зигоморфни), при които се наблюдава билатерална симетрия; в) при малко на брой цветове липсва равнина на симетрия (асиметрични цветове).

Класификация: Подотдел Magnoliophytina се разделя на два класа - Magnoliopsida (двусемеделни) и Liliopsida (едносемеделни), включващи различни на брой разреди и семейства. Главната таксономична категория, с която се борави от ботаниците, е семейството. Семействата на покритосеменните растения се различават по обема си,тъй като някои съдържат само един род и вид, а други - стотици родове и видове. Стройна общоприета класификация на покритосеменните растения няма.

5.0, 1 глас

КЛАСОВЕ И ПОДОТДЕЛИ В Група Покритосеменни (Magnoliophytina, Angiosperms)

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория