Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Ендокринна система Околощитовидни жлези

Околощитовидни жлези (glandulae parathyroideae)

Околощитовидни жлези (glandulae parathyroideae) - изображение

Околощитовидните жлези, в повечето случаи са четири на брой - две горни и две долни. Тези телца се разполагат по задната повърхност на страничните дялове на щитовидната жлеза. Жлезите са заобиколени от хлабава съединителна тъкан и са прикрепени към капсулата на щитовидната жлеза.

По форма околощитовидните жлези са удължени и приплеснати. Те имат следните размери: дължина - около 6 мм, ширината - 3-4 мм, дебелина - 2-3 мм. Броят на околощитовидните жлези понякога може да достигне и до 7 или 8, и освен около капсулата на щитовидната жлеза, те могат да бъдат разположени и около трахеята или във вътрешността на щитовидната жлеза.

Отвън всяка жлеза е покрита със съединителнотъканна капсула, която дава към вътрешността фини преградки. Паренхимът на жлезата е изграден от взаимосвързващи се клетъчни повлекла, всред които се намира гъста мрежа от фенестрирани капиляри. В тези повлекла се различават два основни вида клетки на околощитовидните жлези: главни клетки, които са постоянни, и оксифилни клетки, които възникват през първата декада на живота.

Паренхимните клетки на околощитовидните жлези са наречени паратироцити - endocrinocyti parathyroidei, и са представени от два вида клетки:

1. Главните клетки - endocrinocyti principales, произвеждат паратхормон или паратирин. Те представляват многобройна клетъчна популация, която до 7-годишна възраст е единствената. Главните клетки от своя страна се разделят на големи светли клетки и малки тъмни клетки. Малките клетки са 3-5 пъти по-малко на брой от големите, но са по-активната форма. Главните клетки са с полигонална форма и съдържат в цитоплазмата си добре развити органели, свързани със синтезата и секрецията на паратиреоидния хормон.

2. Оксифилните клетки - endocrinocyti oxyphilicae (acidophilicae), се появяват около 7-та година от живота и с възрастта увеличават своята численост. Тези клетки са по-големи от главните клетки и имат полигонална форма. Синтетично-секреторните органели на тези клетки са слабо развити, липсват секреторни гранули. Функцията им е неизяснена.

Основната функция на паратхормона е свързана с увеличаване на концентрацията на калциеви йони в кръвта. Тази функция се реализира чрез стимулиране на костната резорбция, като се активират остеокластите в костната тъкан, и обратната резорбция на калциеви йони в бъбречните тубули.

Хипофункцията на околощитовидните жлези - хипопаратиреоидизъм, води до намаляване на концентрацията на калциевите йони в кръвта и поява на свръхвъзбудимост на нервната система, с мускулни спазми - тетания. При оперативно отстраняване на щитовидната жлеза могат да бъдат премахнати по грешка някои от околощитовидните жлези, което се проявява с постоперативна тетания. Отстраняването на всички околощитовидни жлези води до смърт.

Патологично повишената функция (хиперпаратиреоидизъм) на тези жлези води до увеличаване на калциевата концентрация в кръвта, намалява калциевото съдържание в костите с образуване на кисти в тях и възникване на спонтанни фрактури.

Кръвоснабдяването на околощитовидните жлези се осъществява от кръвоносните съдове на щитовидната жлеза (a. thyroidea superior et inferior), а инервацията се осъществява от симпатикови и парасимпатикови нервни влакна.

 

3.2, 12 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория