Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на долния крайник Мускули около тазобедрената става

Мускули около тазобедрената става (musculi coxae)

Мускули около тазобедрената става (musculi coxae) - изображение

Мускулите започващи от областта на таза и залавящи се за проксималната част на бедрената кост в анатомията се отбелязват като мускули около тазобедрената става. По голямата част от тези мускули се залавят в областта на големия и малкия трохантер на бедрената кост и са свързани с разнообразни движения в тазобедрената става. Предната група мускули подпомагат сгъването на горния крайник в тазобедрената става и навеждането на трупа, а задната група имат противоположно действие - разгъват бедрото и подпомага изправянето на трупа.

мускули около тазобедрената става

ПРЕДНА ГРУПА

M. iliopsoas

 • Начало: m. iliacus започва от повърхността на fossa iliaca. M. psoas major започва от телата и ребрените израстъци на I до IV поясен прешлен, тялото на XII гръден прешлен и от междуребрените дискове в поясната област на гръбначния стълб.
 • Залавяне: чрез общо сухожилие за trohanter minor
 • Функция: сгъване и лека външна ротация в тазобедрената става. При свободен крайник сгъва и ротира навън бедрото, а при фиксиран крайник навежда таза с туловището напред.
 • Инервация: plexus lumbalis (L2-L4)

M. psoas minor

 • Начало: от телата на XII гръден и I поясен прешлен.
 • Залавяне: за fascia iliaca, покриваща m. iliacus.
 • Функция: изопва спомената по-горе фасция и подпомага сгъването напред на поясната част на гръбначния стълб.
 • Инервация: plexus lumbalis (L1-L2)

ЗАДНА ГРУПА

M. gluteus maximus

 • Начало: от външната повърхност на крилото на хълбочната кост, задната повърхност на кръстцовата кост, fascia thoracolumbalis и lig. sacrotuberale.
 • Залавяне: предната част - чрез широко плоско сухожилие за tractus iliotibialis (уплътнение на фасцията, обвиваща бедрото); задната част - чрез отделно сухожилие за tuberositas glutea femoris.
 • Функция: разгъва и ротира навън бедрото в тазобедрената става. Поддържа тялото в изправено положение. При фиксиран долен крайник изправя наклоненото напред туловище.
 • Инервация: n. gluteus inferior (L5-S1)

M. gluteus medius

 • Начало: от външната повърхност на крилото на хълбочната кост.
 • Залавяне: за trochanter major.
 • Функция: отвежда бедрото, а при фиксиран долен крайник, наклонява таза към същата страна. Предните части простират бедрото навътре, а задните - навън
 • Инервация: n. gluteus superior (L4-S1)

M. gluteus minimus

 • Начало: от външната повърхност на хълбочната кост
 • Залавяне: за trochanter major
 • Функция: като на m. gluteus medius
 • Инервация: n. gluteus superior (L4-S1)

M. tensor fasciae latae

 • Начало: от spina iliaca anterior superior.
 • Залавяне: за tractus iliotibialis на фасцията на фасцията, обвиваща бедрото.
 • Функция: изопва tractus iliotibialis и чрез него подпомага сгъването на подбедрицата в колянна става. Подпомага сгъването, извършва вътрешната ротация и отвеждането на бедрото.
 • Инервация: n. gluteus superior и n. femoralis (L4-L5)

M. piriformis

 • Начало: от тазовата повърхност на кръстцовата.
 • Залавяне: за trochanter major
 • Функция: ротира навън и отчасти отвежда бедрото.
 • Инервация: rr. musculares plexus sacralis (S1-S3)

M. obturator internus

 • Начало: от вътрешната повърхност на membrana obturatoria и заобикалящите я части на тазовата кост.
 • Залавяне: за fossa trochanterica.
 • Функция: външна ротация на бедрото.
 • Инервация: rr. musculares plexus sacralis (L4-S2)

M. gemmelli

 • Начало: горният, m. gemellus superior - от spina ishiadica, долният, m. gemellus inferior - от tuber ischiadicum.
 • Залавяне: за fossa trohanterica.
 • Функция: външна ротация на бедрото.
 • Инервация: rr. musculares plexus sacralis (L4-S2)

M. quadratus femoris

 • Начало: от tuber ischiadicum.
 • Залавяне: за crista intertrochanterica.
 • Функция: върти бедрото навън.
 • Инервация: клончета на plexus sacralis (L4-S1)

M. obturator externus

 • Начало: от външната повърхност на membrana obturatoria и заобикалящите я части на тазовата кост.
 • Залавяне: за fossa trochanterica.
 • Функция: външна ротация на бедрото.
 • Инервация: n. obturatorius (L3-L4)
3.5, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория