Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на долния крайник Мускули на ходилото

Мускули на ходилото (musculi pedis)

Мускули на ходилото (musculi pedis) - изображение
Мускулите в най-дисталната част на долния крайник, намиращи се под глезена, се отбелязват като мускули на ходилото. За разлика от другите мускули на долния крайник, те са сравнително малки по размер и къси. По местоположение и функция отговарят на мускулите на ръката и се разделят в две основни групи - мускули на гърба на ходилото и мускули на стъпалото.

МУСКУЛИ НА ГЪРБА НА ХОДИЛОТО

мускули на гърба на ходилото

M. extensor digitorum brevis

 • Начало: от горно-латералната повърхност на петната кост.
 • Залавяне: отделните сухожилия за II до V пръст се сливат със сухожилията на дългия разгъвач и чрез сухожилните разтеглици на пръстите се залавят за основите на средните и дисталните фаланги.
 • Функция: разгъване на II-V пръст.
 • Инервация: n. peroneus profundus (L4-S1)

M. extensor hallucis brevis

 • Начало: от петната кост
 • Залавяне: сухожилието му се слива със сухожилието на m. digitorum longus
 • Функция: екстензия на палеца (разгъване).
 • Инервация: n. peroneus profundus (L4-S1)

МУСКУЛИ НА СТЪПАЛОТО

мускули на стъпалото

Медиална група

M. abductor hallucis

 • Начало: от tuber calcanei, ладиевидната кост и aponeurosis plantaris.
 • Залавяне: за основата на проксималната фаланга на палеца
 • Функция: отвеждане на палеца
 • Инервация: n. plantaris medialis (S5, S1)

M. flexor hallucis brevis

 • Начало: от клиновидните кости и lig. plantare longum. Мускулното тяло се разделя на две глави - медиална и латерална, между които преминава сухожилието на m. flexor hallucis longus.
 • Залавяне: за медиалната и латералната повърхност на основата на проксималната фаланга на палеца.
 • Функция: подпомага сгъването на палеца
 • Инервация: медиална глава - n. plantaris medialis, латерална глава - n. plantaris lateralis (L5, S1).

M. adductor hallucis

 • Начало: caput obliquum започва от кубовидната кост, латералната клиновидна кост и lig. plantare longum. Caput transversum - от ставните капсули на articulationes metatarsophalangeales II-V.
 • Залавяне: за основата на проксималната фаланга на палеца.
 • Функция: привежда палеца към II пръст. Caput obliquum подпомага сгъването му.
 • Инервация: n. plantaris lateralis (S1, S2)

Латерална група

M. abductor digiti minimi

 • Начало: от долната повърхност на петната кост и aponeurosis plantaris.
 • Залавяне: за основата на проксималната фаланга на V пръст.
 • Функция: отвежда V пръст подпомага неговото сгъване.
 • Инервация: n. plantaris lateralis (S1, S2)

M. flexor digiti minimi brevis

 • Начало: от основата на V метатарзална кост и lig. plantare longum.
 • Залавяне: за основата на проксималната фаланга на V пръст.
 • Функция: подпомага сгъването на V пръст
 • Инервация: n. plantaris lateralis (S1, S2)

M. oponens digiti minimi

 • Начало: lig. platare longum
 • Залавяне: за V метатарзална кост
 • Функция: незначително привеждане на V пръст
 • Инервация: n. plantaris lateralis (S1, S2)

M. flexor digitorum brevis

 • Начало: от tuber calcanei
 • Залавяне: чрез четири сухожилия за средните фаланги на II-V пръст. Преди прикрепването всяко сухожилие се раздвоява и пропуска съответното сухожилие на m. flexor digitorum longus.
 • Функция: сгъване на II до V пръст.
 • Инервация: n. plantaris medialis (L5, S1)

M. quadratus pintae

 • Начало: от петната кост
 • Залавяне: за сухожилието на m. flexor digitorum longus.
 • Функция: подпомага сгъването на пръстите.
 • Инервация: n. plantaris lateralis (S1, S2)

M. lumbricales

 • Начало: от сухожилията на m. flexor digitorum longus.
 • Залавяне: за медиалната страна на проксималната фаланга на II до V пръст.
 • Функция: сгъване на проксималната фаланга на съответните пръсти
 • Инервация: n. plantaris medialis и n. plantaris lateralis (L5, S2)

Mm. interossei plantares

 • Eдноперести мускули, разположени във II,III и IV междукостно пространство
 • Начало: от медиалната повърхност на III, IV и V метатарзална кост
 • Залавяне: за медиалната страна на основата на проксималната фаланга на съответния пръст.
 • Функция: Привеждат III, IV и V пръст към II пръст. (палецът се привежда към този пръст от отделен мускул - m. adductor hallucis)
 • Инервация: n. plantaris lateralis (S1, S2)

Mm. interossei dorsales

 • Двуперести мускули, разположени в четирите междукостни пространства на ходилото, дорзално от mm. interossei plantares.
 • Начало: от т обърнатите една към друга повърхности на метатарзалните кости.
 • Залавяне: за основата на проксималната фаланга на пръстите: I и II мускул - за втория пръст, III мускул - за третия пръст, и IV мускул - за четвъртия пръст.
 • Функция: отвеждане на III и IV пръст от II, както и последния в две посоки - латерална и медиална.Освен това те подпомагат сгъването на пръстите в метатарзо-фалангеалните стави.
 • Инервация: n. plantaris lateralis (S1, S2)
3.5, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория