Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на долния крайник Мускули на подбедрицата

Мускули на подбедрицата (musculi cruris)

Мускули на подбедрицата (musculi cruris) - изображение
Мускулите, чиито тела се разполагат по протежението на големия и малкия пищял в анатомията се отбелязват като мускули на подбедрицата. Те започват от дисталната част на бедрената кост и костите на подбедрицата и завършват на различни части на задноходилните, предноходилните кости и фалангите на пръстите. Телата на мускулите се разполагат предимно в горната част на подбедрицата, а в долната преминават в дълги сухожилия. Мускулите на подбедрицата се обособяват в три основни групи-предна, задна и латерална. Мускулите от задната група са сгъвачи в горната скочна става в ставите на пръстите, а предната имат противоположно действие (антагонисти). Наред с това отделни мускули от две могат да предизвикат супинация и пронация в горната скочна става на глезена.

ЗАДНА ГРУПА

мускули задна група

M. triceps surae

 • Начало: коремчестият мускул (m. gastrocnemius) и неговите две глави започват от двата кондила на фемура (бедрената кост). M. Soleus започва от главата и задната повърхност на фибулата (малкия пищял), от сухожилната дъга между малкия и големия пищял, и от задната му повърхност.
 • Залавяне: чрез най-голямото в човешкото тяло сухожилие - tendo calcaneus (Ахилесово сухожилие) се залавя за tuber calcanei.
 • Функция: Сгъване (плантарна флексия) на ходилото в глезена. Помага в супинацията и аддукцията (привеждането) на ходилото. Също така m. gastrocnemius подпомага флексията (сгъването) в колянната става.
 • Инервация: n. tibialis (L4-S2)

M. plantaris

 • Начало: проксимално от condylus lateralis на бедрената кост.
 • Залавяне: заедно с Ахилесовото сухожилие за tuber calcanei на петната кост.
 • Функция: подпомага m. triceps surae

M. flexor digitorum longus

 • Начало: от задната повърхност на тибията и от дълбокия лист на fascia cruris.
 • Залавяне: сухожилието на мускула преминава зад медиалния глезен и към средата на стъпалото се разделя на 4 вторични сухожилия - за II до V пръст. Всяко сухожилие се промушва между двете крачета на съответното сухожилие на m. flexor digitorum brevis и се залавя за основата на дисталната фаланга.
 • Функция: плантарна флексия и супинация на ходилото. Сгъване на пръстите.
 • Инервация: n. tibialis (L5-S2)

M. tibialis posterior

 • Начало: от задната повърхност на membrana interossea cruris и отчасти от двата пищяла.
 • Залавяне: преминава зад медиалния глезен и се залавя по стъпалото за tuberositas ossis navicularis.
 • Функция: привежда и супинира ходилото и подпомага плантарната му флексия.
 • Инервация: n. tibialis (L5-S1)

M. flexor hallucis longus

 • Начало: от задната повърхност на малкия пищял и на membrana interossea cruris.
 • Залавяне: сухожилието му преминава през браздите на скочната и петната кост и се прикрепва за основата на дисталната фаланга на палеца.
 • Функция: сгъва палеца, подпомага плантарната флексия, привеждането и супинацията на ходилото.
 • Инервация: n. tibialis (L5-S2)

M. popliteus

 • Начало: ot epycondilus lateralis femoris.
 • Залавяне: за задната повърхност на тибията.
 • Функция: подпомага флексията и вътрешната ротация на подбедрицата.
 • Инервация: n. tibialis (L4-S1)

ЛАТЕРАЛНА ГРУПА

M. peroneus longus

 • Начало: от главата и проксималната трета на малкия пищял.
 • Залавяне: сухожилието му минава зад латералния глезен, завива зад латералния ръб на ходилото, минава през бразда на кубовидната кост, насочвайки се напред и се залавя за средната клиновидна и I метатарзална кост.
 • Функция: прониране, отвеждане и плантарно сгъване на ходилото, поддържа свода на ходилото.
 • Инервация: n. peroneus superficialis (L5-S1)

M. peroneus brevis

 • Начало: от средната трета на малкия пищял и от междумуксулните фасцийни прегради, прикрепващи се за него.
 • Залавяне: мускулното сухожилие преминава зад латералния глезен и се прикрепва за tuberositas ossis metatarsalis V.
 • Функция: прониране, отвеждане и плантарно сгъване на ходилото.
 • Инервация: n. peroneus superficialis (L5-S1)

ПРЕДНА ГРУПА

Мускули подбедрица - предна група

M. tibialis anterior

 • Начало: от латералната повърхност на големия пищял, междукостната мембрана и подбедрената фасция.
 • Залавяне: за медиалната клиновидна кост и основата на I метатарзална кост.
 • Функция: Разгъване (дорзална флексия) и супинация на стъпалото.
 • Инервация: n. peroneus profundus (L4-L5)

M. extensor hallucis longus

 • Начало: от междукостната мембрана на малкия пищял.
 • Залавяне: за основата на дисталната фаланга на палеца (изпраща снопче и към проксималната фаланга)
 • Функция: разгъване на палеца, доразална флексия и супинация на ходилото.
 • Инервация: n. peroneus profundus (L4-S1)

M. extensor digitorum longus

 • Начало: от condylus lateralis tibiae, междукостната мембрана и малкия пищял.
 • Залавяне: за сухожилните разтеглици на II-V пръст. От дисталната част на мускула се отделя снопче, преминаващо в сухожилие, което се залавя за основата на V метатарзална кост (m. peroneus tertis).
 • Функция: разгъване на пръстите. Дорзално сгъване, отвеждане и пронация на ходилото.
 • Инервация: n. peroneus profundus (L4-S1)
4.4, 5 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория