Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на долния крайник Мускули на бедрото

Мускули на бедрото (musculi femoris)

Мускули на бедрото (musculi femoris) - изображение
Мускулите, които се намират в областта между таза и подбедрицата в анатомията се отбелязват като мускули на бедрото. Те образуват най-масивните и големи мускулни групи на долните крайници и благодарение на тях се извършват разнообразни движения в колянната и тазобедрената става. Мускулите на бедрото се разделят в три основни групи - предна, задна и медиална, които се различават по своята функция и инервация. Мускуклите от предната група са предимно флексори (сгъвачи) в тазобедрената и ектензори (разгъвачи) в колянна става. Задната група има противополжно на тяхното дейтвие (антагониости), а медиалната група има като основна фукнцкия аддукцията (привеждането) на бедрото.

ПРЕДНА ГРУПА

Мускули на бедрото - предна група

M. qudriceps femoris

 • Начало: 
М. rectus femoris - spina iliaca anterior inferior.
M. vastus lateralis - от латералната устна на linea aspera femoris.
M. vastus medialis - от медиалната устна на linea aspera femoris.
M. vastus intermedius - от предната повърхност на os. femoris (бедрената кост).
 • Залавяне: чрез lig. patellae за tuberositas tibiae.
 • Функция: разгъване в колянната става. M. rectus femoris предизвиква сгъване в тазобедрената става.
 • Инервация: m. femoralis (L3, L4)

M. sartorius

 • Начало: spina iliaca anterior superior.
 • Залавяне: заобикаля отзад epicondylus medialis femoris и се залавя за фасцията на подбедрицата и tuberositas tibiae.
 • Функция: сгъва подбедрицата и върти бедрото навън и подпомага сгъване на бедрото.
 • Инервация: m. femoralis (L3, L4)

ЗАДНА ГРУПА

Мускули на бедрото - задна и медиална група

M. semitendinosus

 • Начало: от tuber ischiadicum
 • Залавяне: за tuberositas tibiae и фасцията на подбедрицата.
 • Функция: екстензия (разгъване) в тазобедрената става и флексия (сгъване) в колянната става. Също така извършва ротация навътре при сгъната подбедрица.
 • Инервация: n. tibialis (L4-S1)

M. semimembranosus

 • Начало: от tuber ischiadicim.
 • Залавяне: чрез плоско сухожилие (pes anserinus profundus), което е съставено от три снопчета, се закрепва за медиалния кондил на тибията, за фасцията, покриваща m. popliteus, и за lig. popliteum obliquum.
 • Функция: както на m. semitendinosus.
 • Инервация: n. tibialis (L4-S1)

M. biceps femoris

 • Начало: caput longum започва от tuber ischiadicum. Caput breve - от долната половина на латералната устна на linea asprea femoris.
 • Залавяне: caput fibulae.
 • Функция: сгъва в колянната става и разгъва в тазобедрената става. Ротира навън сгънатата подбедрица.
 • Инервация: дългата глава - n. tibialis, късата глава - n. peroneus communis (L4-S1)

МЕДИАЛНА ГРУПА

M. pectineus

 • Начало: от pecten ossis pubis и lig. pubicum superius.
 • Залавяне: за linea pectinea на бедрената кост.
 • Функция: привежда, сгъва и слабо ротира навън бедрото.
 • Инервация: n. obturatorius (L3, L4) и n. femoralis (L2,L3)

M. adductor longus

 • Начало: от горния клон на лонната кост.
 • Залавяне: за медиалната устна на средната трета от linea aspera femoris.
 • Функция: привежда бедрото, подпомага сгъването и външната му ротация.
 • Инервация: n. obturatorius (L3, L4)

M. adductor brevis

 • Начало: от долния клон на лонната кост
 • Залавяне: за медиалната устна на горната част от linea aspera femoris.
 • Функция: както на m. adductor longus
 • Инервация: n. obturatorius (L3, L4)

M. adductor magnus

 • Начало: от долния клон на лонната кост , клона на седалищната кост и tuber ischiadicum.
 • Залавяне: за медиалната устна по цялото протежение на linea asprea femoris и чрез дебело крайно сухожилие за epicondylus medialis femoris.
 • Функция: привеждане в тазобедрената става.
 • Инервация: n. obturatorius (L3, L4) и n. ischiadicus (L4, L5)

M. gracillis

 • Начало: от долния клон на лонната кост.
 • Залавяне: чрез плоско сухожилие за tuberositas tibiae (плоските крайни сухожилия на m. sartorius, m. semitendinosus и m. gracilis заедно с fascia cruris образуват pes anserinus superficialis, който се прикрепва към tuberositas tibiae).
 • Функция: Аддукция (привеждане) на бедрото и подпомагане сгъването и вътрешната ротация на подбедрицата.
 • Инервация: n. obturatorius (L3, L4)
3.7, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория