Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Кръвоносна и лимфна система Лимфна система Лимфни възли и съдове на таза и долния крайник

Лимфни възли и съдове на таза и долния крайник

Лимфни възли и съдове на таза и долния крайник - изображение

Лимфните възли в таза се разполагат около кръвоносните съдове и по повърхността на тазовите органи. Разделени са на следните групи:

1. Nodi iliaci externi - представляват възли, които се разполагат по протежение на външната хълбочна артерия. През тях преминава лимфа, идваща от тазовите стени, долна част на коремна кухина и долния крайник.

2. Nodi iliaci interni - 9-12 възела, намиращи се по страничната стена на таза, около вътрешната хълбочна артерия и вена. В тях се отича лимфната течност от тазовите органи и тазовата стена, както и от дълбоките съдове седалищна област и от външните полови органи.

3. Nodi sacrales - малки възелчета, локализирани по хода на a. sacralis mediana. Те събират лимфа от горните участъци на право черво, при жени - от матката и влагалището, а при мъже - от простатната жлеза.

4. Nodi anorectales - лимфни възли с малки размери, които се намират върху предната и странична повърхност на дисталната част на правото черво. В тях се дренира лимфа от правото черво, а при женския пол - от влагалището.

Лимфните възли на долния крайник се разполагат в слабинна област и задколянна ямка. Разделени са в три групи.

Лимфни възли и съдове на долен крайник1. Повърхностни слабинни лимфни възли, nodi inguinales superficiales - намират се в подкожието на предна горна част на бедрото, непосредствено под слабинната връзка. Представени са от 12-16 възли, като по-голямата част са разположени в областта на hiatus saphenus. Малка част от тези възли се открива по протежение на слабинната гънка.

2. Дълбоки слабинни лимфни възли, nodi inguinales profundi - биват 3-5 на брой, като се разполагат подфасциално във fossa iliopectinea, прилягайки върху предната повърхност на бедрената вена - v. femoralis.

3. Задколенни лимфни възли, nodi poplitei - броят им възлиза на 4-6 възли. Лежат в задколянната ямка в близост до задколянната артерия и вена - a. et v. poplitea.

В повечето случаи се открива един лимфен възел в горната трета на подбедрицата, по предната повърхност на междукостната мембрана - nodu tibialis anterior. По хода на големите кръвоносни съдове на долния крайник се срещат единични лимфни възли.

Повърхностните лимфни съдове на долния крайник се намират в подкожните му слоеве. От тези съдове се отличават по-големи, които се наричат лимфни колектори, водещи началото си суперфициалната лимфна мрежа на стъпалото. По хода на подбедрицата и бедрото към тях се свързват и други, по-малки лимфни съдове. Съществуват две групи колектори - медиална и задно-латерална.

Медиалната група колектори събират лимфа от първите три пръста, медиалната половина на ходилото, предно-медиалната част на подбедрицата, както и от цялата повърхност на колянна и бедрена област. Вървят успоредно на v. saphena magna и достигат nodi inguinales superficiales. В тези лимфни възли се отварят и лимфни съдове на предна коремна стена, външни полови органи и седалищна област.

Задно-латералната група колектори събират лимфа от областта на 4-ти и 5-ти пръст, и латералната част на стъпалото, както и от задно-латерален участък на подбедрицата. Те съпровождат v. saphena parva и се вливат в поплитеалните лимфни възли.

Дълбоките лимфни съдове вървят по протежение на големите кръвоносни съдове. От гърба на ходилото те се продължават по хода на предна тибиална артерия, а от стъпалото - по хода на задна тибиална артерия. Те се вливат в задколенните лимфни възли. От тези възли водят началото си лимфни колектори, съпровождащи бедрената артерия и вена. Към тях се присъединяват лимфни съдове от бедрото, като завършват в дълбоките слабинни възли.

Еферентните съдове на повърхностните слабинни лимфни възли пробиват широката фасция на бедрото в областта на hiatus saphenus и се вливат в дълбоките слабинни възли. От последните започват еферентни съдове, които преминават през lacuna vasorum и стигат до външните хълбочни възли. От тях лимфата на долния крайник и таза преминава през общите хълбочни и поясните лимфни възли, като достига до truncus lumbalis.

0.0, 0 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория