Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Кръвоносна и лимфна система Лимфна система Лимфни възли и съдове на горния крайник

Лимфни възли и съдове на горния крайник

Лимфни възли и съдове на горния крайник - изображение

В областта на горния крайник се различават две групи лимфни възли:

1. Лакътни лимфни възли - nodi cubitales, те се разполагат в лакътната ямка подфасциално, около големите кръвоносни съдове и са представени от един до три възли. Локализирани са подкожно над медиалния епикондил на раменна кост.

2. Подмишничните лимфни възли - nodi lymphoidei axillares, се намират в предмишничната ямка. Една част от тях са повърхностно разположени в подкожните слоеве, а друга част - субфасциално, около кръвоносни съдове в тази област.

Лимфните възли от тази група се подразделят на 5 подгрупи в зависимост от областите, от които събират лимфна течност. Те биват: апикални, централни, латерални, пекторални и подлопатъчни.

Лимфните съдове на горния крайник биват повърхностни и дълбоки. Повърхностните лимфни съдове дренират лимфата на кожа и подкожие и вървят в подкожните слоеве. Те започват от повърхностната мрежа на ръката. Към тях се присъединяват съдове на предмишницата и мишницата.

Повърхностните лимфни съдове се разделят на две основни групи:

  • вътрешна група съдове - вървят в съседство с v. basilica и се вливат предимно в nodi cubitales;
  • външна група съдове - вървят успоредно на v. cephalica и стигат до nodi lymphoidei axillares.

Дълбоките лимфни съдове на горния крайник събират лимфа от костите, ставите и мускулите в тази област, и вървят по хода на артериалните съдове. От ръката те се продължава в предмишницата, като се разполагат около a. radialis и a. ulnaris и достигат до лакътните лимфни възли. Еферентните лимфни съдове на nodi cubitales се сливат в един или два големи колектора, съпровождащи v. basilaris, като при преминаването си през мишницата приемат дълбоки съдове от тази област и завършват в подмишничните лимфни възли. В тази група лимфни възли се дренират, също така, лимфни съдове от рамото, част от гърба, част от гърдата, стената на гръдния кош и част от предна коремна стена.

Централните подмишнични лимфни възли приемат еферентни съдове на останалите групи подмишнични възли. От тях излизат съдове, които формират гъсто сплетение, разположено около подмишничната артерия и вена. Съдовете от сплетението се обединяват в няколко големи колектора, които образуват truncus subclavius, вървящ до v. subclavia. Този лимфен ствол се влива вляво в гръдния проток, а вдясно - в десния лимфен проток.

0.0, 0 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория