Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Специална ембриология Ембрионално развитие на опорно-двигателната система Ембрионално развитие на костите Ембрионално развитие на костите на апендикуларния скелет

Ембрионално развитие на костите на апендикуларния скелет

Ембрионално развитие на костите на апендикуларния скелет - изображение

Апендикуларният скелет обхваща широките кости на раменния пояс, таза и костите на крайниците. С изключение на ключицата, която първа развива първичен осификационен център чрез интрамембранозна (десмална) осификация още през 7-та седмица, всички останали кости на апендикуларния скелет се развиват чрез ендохондрална осификация.

Мезенхимните зачатъци на бъдещите кости в пъпковидните израствания на крайниците се появяват още през 5-та седмица. През 6-та седмица тези зачатъци започват да се хондрифицират и образуват първо бъдещата лопатка и раменната кост. По принцип хондрификацията се разпростира в кранио-каудално направление. Осификацията по ендохондрален начин започва в дългите кости около 8-та седмица, а през 12-та седмица всички кости притежават първични осификациони центрове. Частите от дългите кости, които притежават първичните осификационни ядра, се наричат диафизи. Вторичните осификационни центрове се развиват след раждането в епифизите на костите. По този начин се създава възможност за развитие на костите по дължина, успоредно с израстване на тялото. Съществена роля в този процес има развитието на епифизарната хрущялна плочка и замяната и с костно вещество. В конкретен план хондрификацията и осификацията на костите протича по следния начин във времето.

Хондрификацията на лопатката, раменната кост, лакътната и лъчевата кост започва през 6-та седмица. През средата на същата седмица започва хондрификацията на тазовите кости, бедрената кост, големия и малкия пищял. В края на 6-та седмица се хондрифицират карпалните и метакарпалните кости. В края на 7-та седмица всички кости на горния крайник с изключение на дисталните фаланги на 2-ия до 5-ия пръсти са хондрифицирани. Когато след един до два дни завърши тяхната хондрификация, завършва и хондрификацията на костите на долния крайник с изключение на дисталните им фаланги. Те хондрифицират през 8-та седмица.

До края на седмата седмица се изграждат първичните осификационни центрове на дългите кости на горния крайник. Осификацията на бедрената кост и пищялите започва през 8-та седмица. През 9-та седмица осифицират лопатката и хълбочните кости, последвани в следващите три седмици от метакарпалните, метатарзалните, дисталните фаланги, проксималните фаланги и най-накрая от костите на средните фаланги. Седалищните и срамните кости се осифицират през 15-та и 20-та седмица респективно. Петната кост започва осификацията през 16-та седмица, а някои малки карпални и тарзални кости се осифицират през ранното детство.

Развитието на вторичните осификационни центрове след раждането е специфичен процес за всяка кост и половете. Тяхната константна проява може да послужи като костен индекс за правилното развитие на индивида. Заличаването на епифизарната хрущялна плочка е сигнал за завършено развитие на отделните кости. Този процес се развива в женските индивиди една до две години по-рано в сравнение с мъжките индивиди.

2.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория