Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Специална ембриология Ембрионално развитие на храносмилателната система Ембриология на стомаха

Ембриология на стомаха

Ембриология на стомаха - изображение

Началото на формирането на стомаха може да бъде набелязано още в началото на четвъртата ембрионална седмица, когато частта на първичното черво непосредствено под septum transversum леко се разширява. Около 26-тия ден торакалната (гръдната) част на червото бързо се удължава и около 28-ми ден набелязаният участък приема вретеновидна форма, която добре се разграничава от останала част на червото. В началото на петата седмица дорзалната част на разширението нараства по-бързо в сравнение с предната част и така се формират задната и предна курватура (извивка) на бъдещия стомах. Продължаващата експанзия (разширение и уголемяване) на горната част на голямата курватура е причина за оформяне на дъното на стомаха (fundus ventriculi) и incisura cardiaca в края на седмата седмица.

През седмата и осмата ембрионална седмица започва ротацията на стомаха- първо по надлъжната ос по посока на часовниковата стрелка, а след това и по предно-задната му ос. Първата ротация на 90° поставя бъдещите curvatura major и curvatura minor съответно в лява и дясна позиция, а лявата и дясната стена на стомаха- в бъдещите предна и задна стомашна повърхност. Завъртането в предно-задна ос води до изместване на каудалния участък (бъдещия пилор) надясно и нагоре, а краниалния участък (бъдещия фундус) наляво и надолу. Счита се, че основна роля в този процес има изтъняването, вакуализацията и нагъването на дорзалния мезогастриум. Като мезогастриум се означава участъка от дорзалния мезентериум, който се разполага зад стомаха. Ротацията причинява изместване на позициите на двата ствола на блуждаещия нерв (n. vagus). Ротацията на стомаха е свързана и с ротацията на съседни органи, прорастващи и включени в дорзалния и вентралния мезентериум. Такива са дуоденума (дванадесетопръстника), слезката, задстомашната жлеза (панкреаса) и черния дроб. Ротацията на стомаха води до огъване на бъдещия дуоденум, който заема С-форма и се премества вдясно, леко зад стомаха. Ротацията на стомаха и преместването на дванадесетопръстника, заедно с вакуализацията на дорзалния мезогастриум и пролиферацията на дорзалния мезентериум, създава пространство зад стомаха. Това пространство зад стомаха е известно като малък сак на перитонеалната кухина. Останалата част от перитонеалната кухина се означава като голям сак. Малкият сак бързо се разширява, при което се формира широка дупликатура на дорзалния мезогастриум. Тя започва от задната част на стомаха и достига до чревните бримки. Дупликатурата е леко разширена в горната си част (горен рецесус на малкия сак) и в долната си част (долен рецесус). Долният рецесус облитерира значително бързо и дупликатурата два началото на голямото було (omentum majus).

Нерядко срещан вроден дефект е стенозата на пилора. Аномалията представлява хипертрофия на гладкомускулните влакна на пилорния сфинктер, причиняващи стеноза (стесняване) на пилорната област. В резултат стомаха се разширява и настъпват продължителни повръщания. В тези случаи е необходима бърза медицинска намеса.

3.7, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория