Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Специална ембриология Ембрионално развитие на храносмилателната система Ембриология на панкреаса

Ембриология на панкреаса

Ембриология на панкреаса - изображение

Панкреаса (задстомашната жлеза) се развива от заложби на ендодермата, произлизащи от онази каудална част на предното черво, която участва в изграждането на дуоденума.

В средата на 4-та ембрионална седмица срещуположно на заложбата на чернодробния дивертикул израства дорзална панкреатична заложба (зачатък), която нараства в дорзалния мезентериум. Два-три дни по-късно се развива и вентрална панкреатична заложба, която нараства във вентралния мезентериум, непосредствено под заложбата на жлъчния мехур. При ротацията на дуоденума, вентралната заложба заедно с общия жлъчен канал (ductus choledochus) се измества дорзално и непосредствено зад дорзалната заложба. В края на 6-та седмица двете заложби се сливат и се формира задстомашната жлеза. От дорзалната заложба се развиват главата, тялото и опашката на панкреаса, а от вентралната заложба- кукестия израстък (processus uncinatus).

Заедно с обединяването на двете заложби, се осъществява и сливане на техните отводящи канали. Дисталната част от канала на дорзалната заложба се слива с основния запазен канал на вентралната заложба. Образува се ductus pancreaticus major, който се излива на papilla duodeni minor (намира се на предната стена на дванадесетопръстника).

Островните заложби на Лангерхансовите острови имат ендодермален произход, като инсулин-произвеждащите клетки се активират през 10-та седмица, а глюкагон-произвеждащите и тези, които синтезират соматостатин през 13-та седмица.

Вродени аномалии, които засягат ембриологията на панкреаса обикновено включват развитието на аксесорни панкреатични делчета. Те могат да се открият в стената на стомаха, дуоденума или при наличие на Мекелов дивертикул. Характерна аномалия е т. нар. ануларен панкреас. Ануларният панкреас се дължи на развитие на бифидна вентрална заложба и свързването и с дорзалната заложба. Ануларният панкреас представлява фин пръстен от панкреасна тъкан, който обгражда низходящата част на дуоденума и при развитието си предизвиква неговата обструкция. При тази аномалия се наблюдава много по-честа малигнена дегенерация, пептични язви, панкреатити. По-често се среща при мъжете.

      

4.0, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория