Начало Медицинска енциклопедия Алтернативна медицина Натурални продукти Здраве от природата Терапия с кал - видове и форми на приложение

Терапия с кал - видове и форми на приложение

Терапия с кал - видове и форми на приложение - изображение
 1. Какво е физиологичното действие на лечебната кал?
 2. Какви видове кал съществуват?
 3. Кои фактори обуславят лечебната сила на калта?
 4. Какви форми на приложение на терапия с кал са познати?

Калта е важен елемент от природата. Тя съдържа важни минерали, които имат положителен ефект върху човешкото здраве. Също така, калта може да абсорбира токсините от човешкото тяло и да предотвратява редица заболявания.

Хелатни свойства, които притежава й дават способност да пречиства замърсители и същевременно да запази чистотата си. Лечебните свойства на тази кал намират приложение при детоксикация, лечение, разкрасяване, подхранване. Калта притежава и противовъзпалителни и анти-страеене ефекти. Полезна е и при състояния като артрит и спортни травми.

Защо терапия с лечебна кал?

Тъмният цвят на калта помага за улавянето на пълния спектър от светлинни лъчения и ги придава на тялото. Също така, формата и консистенцията й може да бъде модифицирана с лекота, само чрез промяна на съдържанието на вода, което я прави лесна за използване. Калта има свойството да задържа влагата и да отдава топлината по-бавно, което я прави подходяща за приготвяне на хладен или топъл компрес, действащ за по-дълъг период от време. Не на последно място, тя е лесно достъпна и рентабилна възможност за лечение.

Какво е физиологично действие на лечебната кал?

Лечебната кал приложена върху кожата предизвиква интензивна дълбока и продължителна хиперемия (кръвонапълване), с което се подобрява местното кръвообращение и обмяната на веществата, активира се неспецифичната имунна защита, засилват се резорбтивните процеси, намалява отока и възпалението, стимулира се регенерацията на тъканите.

 • Промени в кръвта – стимулира се процеса на обновяване на кръвните клетки, което оди до увеличение на еритроцитите, хемоглобина и левкоцитите.
 • Десенсибилизация – обяснява се с постъпването в кръвта на междинни продукти от обмяната на белтъците, които действат подобно на дразнеща терапия със стимулиране на имунните реакции и обща пренастройка на организма.
 • Обмяна на веществата – лечебната кал има способността да подобрява тъканното дишане, стимулира ензимната, стимулира обмяната на мазнините, въглехидратите и белтъците.
 • Предпазва ставния хрущял и съединителната тъкан – това свойство на лечебната кал се обуславя от наличните в нея съставки, като хуминови киселини, естрогени и други, които потискат ензима хиалуронидаза, отговорен за разграждането на съставки на тези тъкани.
 • Хормоноподобните вещества в лечебната кал стимулират дейността на половите жлези.
 • Ефекти върху храносмилателната система – нормализират секреторната функция на стомаха, улесняват жлъчкообразуването и жлъчкоотделянето.
 • Увеличава потоотделянето.
 • Намалява диурезата.

Реакциите на организма към терапията с лечебна кал протичат в две фази:

Нервнопрефлекторна фаза – ефектите при нея настъпват бързо, по време на процедурата или кратко време след това. Обуславя се от въздействието на лечебната кал върху рецепторите на кожата и лигавиците.

Нервно-хуморална фаза – представлява по-късна реакция, обикновено около 24 часа след процедурата. Ефектите по време на тази фаза настъпват в резултат на натрупване на ефектите на калолечебните процедури.

Какви видове кал съществуват?

Калта, открита в различните части на света има различни свойства и състав. На първо място, минералният състав на калта варира в зависимост от вида на скалите, намиращи се в региона и процеса на почвообразуване. На второ място, влияние оказва флората и фауната в региона. Важно е да се отбележи, че преди да се използва, който и да е вид кал с лечебна цел, тя трябва да се изсуши, да се направи на прах и да се пресее, за отстраняване на всякакви примеси като трева, камъни и други.

Черна кал

Черната кал е тъмна мека с леко мазна консистенция. Подходяща е за лечение, тъй като е богата на минерали и запазва влагата за дълго време. Трябва да се използва винаги след пречистване от всякакви замърсявания.

 

 

 

Кал от мъртво море

Тази кал е използвана от Клеопатра и Кралицата на Шеба (известна още като Савска царица) в разкрасяващи процедури. Калта от Мъртво море съдържа повече от 20 вида соли и минерали, включително магнезий, калций, калиев бромид, силикати, природен катран и органични елементи. Докато повечето от полезните изкопаеми са полезни за лечение на всякакъв вид кожни заболявания, наличието на силикати я прави много полезна за почистване и омекотяване на кожата, подобрява кръвообращението и й придава свеж вид.

Торфена кал

Торфената кал е произведена е в рамките на хиляди години от органични остатъци от цветя, треви, билки и животински остатъци, при наличие на влага и липса на кислород. Този остатък се трансформира в продължение на години до фина паста, която е с богато органично съдържание, включващо фулвична киселина, витамини, аминокиселини, фитохормони и хуминови киселини, които са във форма, лесна за абсорбция от човешкото тяло. У нас торфена кал може да се открие в Пернишко, Кюстендилско, Монтанско.

Лиманна кал

Представлява утаечно образувание от глина, минерални соли от морската вода и наноси. Образува се на дъното на солени крайморски езера (лимани), като в процеса на образуването й вземат участие специфични климатични геоложки, биологични и микробиологични процеси. Характерно за лиманната кал е, че е с висока концентрация на соли и особено на натриев хлорид.

Лечебната лиманна кал се състои от твърда и течна фаза. В твърдата фаза се включват силикати, пясъци и гипс, които формират кристален скелет и органични и неорганични колоиди, формиращи колоиден комплекс. В течната фаза са разтворени електролитно-дисоциирани минерални вещества и продукти от биологичните процеси като фитохормони, ензимоподобни вещества, витамини, естествени антибиотици. У нас такава кал има в Шабла, Бургаските езера, Варненското езеро, Тузлата и други.

Минерално-изворна кал

Образува се в устието на минералните извори и заблатяване на околните терени. Образува се вследствие на утаяването на минералните вещества и почти не съдържа органични съставки. Тази, която се образува в заблатените райони е със смесен характер и се означава като изворно-торфена кал. Може да бъде тъмнокафява или черна на цвят в зависимост от наличието на сяра или желязо в нея. Такава кал у нас може да се открие в Баня-Пловдивско.

Сапропелна кал

Формира се на дъното на сладководните басейни и съдържа предимно органични вещества, представляващи разпадни продукти с растителен и животински произход.

Кални вулкани

Представляват неголеми изригвания на смеси от вода и глина. Характерни са за районите с въгледобивни мини и нефтонаходища. Изригванията настъпват под влияние на напора на подземни газове, като метан, азот, сероводород. У нас, кални вулкани са открити в района на Маришкия каменовъглен район и старозагорско.

Независимо от различните физични и химични свойства, всички видове кал притежават някои общи лечебни качества като добра водозадържаща способност, добра пластичност, лесно затопляне и бавно топлоотдаване.

Калта има хелатни свойства, които й дават способност да пречиства замърсители и същевременно да запази чистотата си. Лечебните свойства на тази кал намират приложение при детоксикация, лечение, разкрасяване, подхранване. Калта притежава и противовъзпалителни и анти-страеене ефекти. Полезна е и при състояния като артрит и спортни травми.

Кои фактори обуславят лечебната сила на калта?

Термичен фактор – способността да задържат влагата и топлината ги прави подходящи за употреба под формата на компреси, като оказват продължително загряващо или охлаждащо действие.

Механичен фактор – приложена върху кожата, калта дразни рецепторите за допир и оказва лек натиск върху тъканите, което подпомага кръвни и лимфния поток.

Химически фактор – съдържащите се в калта органични и неорганични вещества преминават през кожата и оказват както локално, така и генерализирано специфично действие, а също така е доказана и обратната възможност – йони и вещества да преминават от тъканите в калта.

Физико-химичен фактор – определя се специфични характеристики на калта като йонен обмен, активна реакция, редокспотенциал и други. Също така, трябва да се вземе под внимание и действието на лъчистата енергия от наличните в калта радиоактивни вещества и бактерицидното й действие.

Какви форми на приложение на терапия с кал са познати?

Кални апликации – те са сред най-честа форма на калолечение. Могат да бъдат локални (местни) и генерализирани (общи). Състоят се в поставяне на предварително затоплена лечебна кал (най-често 38-42?С, а понякога 26-36 ?С). Върху калта се поставя памучен плат, непромокаем слой (мушама, найлон) и вълнен плат. Дебелината на калния слой трябва да бъде между 5-8 см. Продължителността на процедурата е 15-20 до 30 минути, след което калта се измива под душа и пациентът почива 15-20 минути.

Египетски метод – включва нанасяне на лечебната кал по цялото тяло (или част от тялото), след което се остава на слънце до пълно изсъхване на калта. Дебелината на слоя кал не трябва да е повече от 1 см. След изсъхване на калта, тялото се измива под душа. Този метод е един от най-старите методи в калолечението и е изключително ценен, тъй като не обременява сърдечно съдовата система. Не забравяйте, когато се излагате на слънце, да покриете главата с шапка.

 

Кална вана – включва вана с кал и вода (обикновена, минерална или морска) в различно съотношение – 3:1, 1:1, 1:3. Тази форма на терапия се прилага рядко, тъй като предизвиква значително натоварване на сърдечно-съдовата система и не е никак икономична (за една вана е нужно значително количество кал).

 

 

Кални компреси – най-често като съгряващи компреси, прилагани локално. Дебелината и големината на компреса варират в зависимост от конкретното място на приложение. За да се приготви компрес от кал е нужно, тя първо да се постави във вода за 30 минути. След това, вземете тънък памучен или копринен плат (муселин) и нанесете равномерно количество кал върху него, с дебелина 0.5 до 1 см дебелина. Сгънете всички краища на плата и го направете в компактна форма. Така приготвен, компресът може да се приложи върху:

Компрес на очите: поставя се за 20 до 30 минути (при затворени клепачи). Облекчава уморените очи, особено в случаите на продължително стоене пред компютъра. Намалява дразненето, сърбежа и други признаци при алергична реакция или конюнктивит. Подпомага лечението при глаукома, където работи чрез намаляване на напрежението в очната ябълка.

Компрес на главата: обикновено компресът за глава е под формата на дълга и тясна лента, която се налага върху челото. Помага за лечение на застойно главоболие.

Маска за лице: пречистената кал може да се използва и като маска за лице. Първоначално калта се смесва със студена вода, до получаване на гъста и гладка паста. Нанася се равномерно върху лицето и се оставя да изсъхне за 30 минути. След това се измива със студена вода. Помага за подобряване на тена, а при наличие на акне, помага за резорбция на излишното омазняване и токсични продукти по кожата. Може да се използва и за намаляване на тъмните кръгове под очите.

Компрес върху корема: компресът за корем е с по-големи размери (съобразно големината на корема) и се прилага за 20-30 минути. Върху компреса се поставя одеяло или вълнен плат, ако процедурата се извършва в студено време. Компресът върху корем се използва при всички видове нарушено храносмилане и за стимулиране на чревната перисталтика.
Обикновено калните процедури се прилагат през ден, в продължение на 12-14 процедури.

Ефектът от калолечението може да е още по-голям, ако се съчетае с физиотерапевтични процедури като галвано-терапия, фонофореза и други.

Въпреки многобройните терапевтични свойства на калта, прекомерното й приложение може да доведе до изсушаване на кожата. Затова е важно калта предварително да се смесва с малко вода, да бъде внимателно подбрана и с гарантирано качество!

Още за терапията с кал и приложенията й може да научите в: Калолечение.

Още по темата:

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияАлт. медицинаЛеченияСпортВидеоЛюбопитноТестовеЗдравни съветиЛайфстайлНовиниСпециалистиСоциални грижиКлинични пътекиЗаведенияНормативни актове