Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ВАКСИНИ ВИРУСНИ ВАКСИНИ Ваксини против хепатит (J07BC)

Ваксини против хепатит (Hepatitis vaccines) | ATC J07BC

Hepatitis vaccines | J07BC

Ваксини против хепатит (Hepatitis vaccines) | ATC J07BC

Вирусните хепатити са едни от най-разпространените инфекциозни заболявания. Те са полиетиологични заболявания които засягат черния дроб. Понастоящем добре са проучени пет от тях- вирусен хепатити А, вирусен хепатит В, вирусен хепатит С, вирусен хепатит D, вирусен хепатит Е. Независимо от различията в етиологията, епидемиологията, патогенезата и изходът между отделните видове хепатит, техните клинични прояви и лабораторни промени са еднакви. Един от главните симптоми на хепатитите е повишаване нивата на серумния билирубин, който се изразява с появата на жълтеница (пожълтяване на кожата или склерите на очите).

За предпазване от различните видове хепатит се използват съответните ваксини.

3.3, 6 гласа

ATC ПОДГРУПИ

J07BC Ваксини против хепатит Hepatitis vaccines

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА Ваксини против хепатит (Hepatitis vaccines) | ATC J07BC (J07BC)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ Ваксини против хепатит