Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ (J06)

ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ (IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS) | ATC J06

IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS | J06

ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ (IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS) | ATC J06

Имунотерапията включва три основно метода:

-пасивна имунотерапия;

-активна имунотерапия;

-имуностимулираща терапия (имуномодулиращи средства).

Пасивната имунотерапия от своя страна може да бъде хетероложна или хомоложна.

Хетероложната имунотерапия се осъществява чрез вкарването в организма на готови антитела, получени от кръвта на животни. Използваните препарати се наричат имунни серуми.

Хомоложната имунотерапия се осъществява чрез вкарването в организма на готови антитела, получени от кръвта на хора. Използваните препарати могат да бъдат серуми, гама-глобулини, имуноглобулини, плазма, кръв, имуновенини.

3.4, 7 гласа

ATC ПОДГРУПИ

J06 ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ (IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS) | ATC J06 (J06)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ