Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА БЕТА-БЛОКЕРИ БЕТА-БЛОКЕРИ И ТИАЗИДИ Селективни бета-блокери и тиазиди небиволол и тиазиди (C07BB12)

небиволол и тиазиди (nebivolol and thiazides) | ATC C07BB12

nebivolol and thiazides | C07BB12

небиволол и тиазиди (nebivolol and thiazides) | ATC C07BB12

Небиволол представлява лекарствно средство, което се отнася към групата на селективните бета-блокери.

Тиазидните диуретици са група лекарствени продукти, които действат върху бъбреците и предизвикват повишено отделяне на урина.

Показания: комбинацията на небиволол и тиазиди се използват за лечение на есенциална артериална хипертония (високо артериално кръвно налягане).

Фармакологично действие: небиволол блокира бета-1-адренорецепторите и притежава антихипертензивно действие. Тиазидните диуретици понижават кръвното налягане чрез повишаване на диурезата (отделянето на урина), като по този начин се намалява обемът на циркулиращата кръв.

Противопоказания: свръхчувствителност към активните вещества, чернодробна недостатъчност, анурия, остра бъбречна недостатъчност, синдром на болния синусов възел, втора и трета степен на сърдечн блок, хипотония, бронхоспазъм и бронхиална астма, метаболитна ацидоза, диселектролитемия, бременност и кърмене.

Нежелани лекарствени реакции: хиперлипопротеинемия (увеличение стойности на триглицериди и холестерол в кръвта), хипергликемия (повишени стойности на кръвната захар в кръвта), хипокалиемия (понижени стойности на калий в кръвта), хипонатриемия (понижени стойности на натрий в кръвта), хипомагнезиемия (понижени стойности на магнезий в кръвта), хиперкалциемия (повишени стойности на калций в кръвта), отпадналост, умора, световъртеж, гадене, повръщане, диария, запек, изтръпналост на крайниците, депресия, кошмари, нарушения на съня, брадикардия (забавен сърдечен ритъм), ортостатична хипотония (спадане на кръвното налягане при рязко изправяне), загуба на апетит, коремни болки, панкреатит (възпаление на задстомашната жлеза), мускулна слабост, сърбеж, обриви.

Лекарствени взаимодействия: комбинации на небиволол и тиазиди не трябва да се приемат заедно с клас I антиаритмници (хинидин, хидрхинидин, цибензолин, флекаинид, дизопирамид, лидокаин, мексилетин, пропафенон), калциеви антагонисти (верапамил, дилтиазем), централно действащи антихипертензивни медикаменти (клонидин, гуанфацин, моксонидин, метилдопа, рилмендин).  Взаимодействия се наблюдават при едновременното приложение на небиволол и тиазиди заедно с клас III антиаритмици (амиодарон), анестетици - летливи халогенирани, инсулин и перорални антидиабетни средства, дигиаталисови гликозиди, нифедипин, амлодипин, фелодипин, лацидипин, никардипин, нимодипин, антипсихотици, антидепресанти, нестероидни противовъзпалителни, симпатомиметици, литий, калциеви соли, амантадин, салицилати, циклоспорин.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА небиволол и тиазиди (nebivolol and thiazides) | ATC C07BB12 (C07BB12)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ небиволол и тиазиди