Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗЪМ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ПОНИЖАВАЩИ КРЪВНАТА ЗАХАР ЛЕКАРСТВА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИНСУЛИНИ Глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози (A10BJ)

Глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози (Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues) | ATC A10BJ

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues | A10BJ

Глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози (Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues) | ATC A10BJ

Глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози, известни също като агонисти на GLP-1 рецептора или инкретинови миметици, са лекарствени молекули, които имат ефект върху GLP-1 рецептора, подобен на този на глюкагона. GLP-1 рецептора представлява рецепторен протеин, открит в цитоплазмената мембрана на бета-клетки на панкреаса. Той участва в контрола на кръвно-захарното нивото чрез подобряване на инсулиновата секрецията от бета-клетките. При хората се синтезира от ген GLP1R на хромозома 6.

Глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози се използва за лечение на диабет тип 2, като едно от предимствата им в сравнение с по-старите инсулинови секретагоги, като сулфанилурейните препарати или меглитинидите е, че при лечение с този клас медикаменти има по-малък риск от развитие на хипогликемия.

5.0, 1 глас

ATC ПОДГРУПИ

A10BJ Глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues

ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА Глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози (Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues) | ATC A10BJ (A10BJ)

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ Глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози