Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗЪМ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ПОНИЖАВАЩИ КРЪВНАТА ЗАХАР ЛЕКАРСТВА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИНСУЛИНИ Глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози ликсисенатид (A10BJ03)

ликсисенатид (lixisenatide) | ATC A10BJ03

lixisenatide | A10BJ03

ликсисенатид (lixisenatide) | ATC A10BJ03

Ликсисенатид представлява лекарствено средство, което спада към групата на антидиабетни средства. Използва се за лечение на захарен диабет тип 2.

Механизъм на действие: ликсисенатид представлява GLP-1 рецепторен агонист, който води до потискане на глукагоновата секреция от панкреасните алфа-клетки и стимулира инсулиновата секреция от бета-клетките.

Нежелани лекарствени реакции: гадене, повръщане, отпадналост, общо неразположение, алергични прояви, ускорена сърдечна дейност, отделяне на малко или дори никаква урина, сънливост и други.

Противопоказания: употребата на ликсисенатид е противопоказана при наличие на свръхчувствителност към препарата.

Дозов режим: прилага се парентерално в дози в зависимосто от нуждите на пациента.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

0.0, 0 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ликсисенатид