Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Симптоми, свързани с движението на очите

Симптоми, свързани с движението на очите

Симптоми, свързани с движението на очите: състояния, при които се наблюдават клинични прояви свързани с движението на очните ябълки. Те може да се изразяват в потрепване на очите, промени в честотата на мигане, офталмоплегия, прогресивна външна офталмоплегия, неволеви движения на очната ябълка, мързеливо око и други.

Симптомите, свързани с движението на очите могат да се проявят при:

  • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - абеталипопротеинемия, албинизъм, болест на Фабри (Fabry's Disease), синдром на Куру (Kuru syndrome).
  • Психични и поведенчески разстройства - злоупотреба с алкохол, умствена изостаналост.
  • Болести на окото и придатъците му - вродена амавроза на Лебер (Amaurosis congenita of Leber), нистагъм, атрофия на зрителния нерв, птоза, пигментозен ретинит.
  • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - аниридия, малформация на Арнолд-Киари (Arnold-Chiari Malformation), синдром на Бардет-Бидъл (Bardet-Biedl syndrome), Борйесон синдром (Borjeson Syndrome), хипоплазия на малкия мозък, тризомия на 10pter р13 хромозома, делеция на 11р хромозома, утрояване на 15р хромозома, синдром на Денди-Уокър (Dandy-Walker Syndrome), синдром на Крузон (Crouzon Syndrome), синдром на Мьобиус (Möbius syndrome), болест на Биелшовски Янски (Bielschowsky- Jansky disease).
  • Инфекциозни и паразитни болести - болест на Кройцфелд-Якоб (Creutzfeldt-Jakob disease).
  • Болести на нервната система - парализа на Бел (Bell's palsy), множествена склероза, болест на Паркинсон (Parkinson disease), спиноцеребеларна атаксия.
  • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - химически отравяния (акриламид, серовъглерод, хлороформ, ксилол, трихлороетилен, метан).
  • Новообразувания - глиом.
2.9, 8 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

Синоними симптоми (28)+

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Симптоми, свързани с движението на очите

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА