Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина Други симптоми и признаци, отнасящи се до храносмилателната система и коремната кухина Напрежение в корема

Напрежение в корема МКБ R19.3

Напрежение в корема МКБ R19.3 - изображение

Напрежение в корема или ригидност на корема представлява повишен тонус на мускулите на коремната стена. Напрежението в корема е характерна физикална находка при острия хирургичен корем с възпаление на вътрешната коремна (перитонеална) повърхност.

Напрежение в корема може да се появи и поради страх или нервност от страна на пациента по време на докосване (палпиране) на корема, и в тези случаи не е придружено от болка.

Абдоминалната ригидност може да бъде локализирана или генерализирана:
- Напрежение в горен десен квадрант на корема;
- Напрежение в горен лев квадрант на корема;
- Напрежение в долен десен квадрант на корема;
- Напрежение в долен лев квадрант на корема;
- Периумилкално коремно напрежение;
- Напрежение в епигастриума;
- Генерализирано напрежение в корема.

Причини за напрежение в корема
Напрежението в корема може да се дължи на локално увреждане на мускулите на коремната стена или на заболяване на коремната кухина:
- Апендицит;
- Дивертикулит;
- Извънматочна бременност;
- Мезентериална исхемия;
- Кисти на яйчници;
- Нефролитиаза;
- Кръвоизлив в мускулите в коремната кухина;
- Възпаление или инфекция на червата или коремната кухина (дивертикулит, апендицит);
- Възпаление на панкреас;
- Нараняване на коремните мускули;
- Перитонит;
- Абсцес в коремната кухина;
- Холецистит причинен от жлъчни конкременти;
- Стомашно - чревна перфорация;
- Травма на корема;
- Пневмония;
- Илеус.

Клинична картина на напрежение в корема
Характерното в клиничната картина е мускулната ригидност, която се установява чрез палпация на коремната стена. Може да има съпътстващи симптоми, характерни за заболяването или състоянието водещо до напрежението в корема.

Диагноза на напрежение в корема
Диагнозата се поставя лесно чрез коремна палпация. Болния се разпитва подробно кога е започнало напрежението, от къде е започнало, локализирано ли е или генерализирано, за придружаващи симптоми и заболявания на стомашно-чревния тракт или от страна на други органи. За уточняване на причината довела до напрежението се правят образни изследвания абдоминална ехография, рентгеново изследване, ендоскопия и компютърна томография.

Лечението зависи от основното заболяване довело до напрежение след поставяне на точна диагноза.

3.8, 8 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия