Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Вродени вирусни болести Вродена херпес-вирусна инфекция [herpes simplex]

Вродена херпес-вирусна инфекция [herpes simplex] МКБ P35.2

Вродена херпес-вирусна инфекция [herpes simplex] МКБ P35.2 - изображение

Причинителят на вродената херпесна инфекция е ДНК-вирус от групата на Herpes viridae. Над 70% от неонаталните инфекции се причиняват от Herpes simplex тип 2 (генитален).

Вродена херпес-вирусна инфекция (herpes simplex) се предава вътреутробно. Инфектирането може да настъпи както интраутеринно трасплацентарно, така и пери- и постнатално. Честотата му е от 1 до 5 % от всички живородени. При наличие на първичен херпес симплекс на майката шансът плодът да се инфектира с вируса при вагинално раждане е 50%.

Клиничната картина на вродения херпес симплекс протича в две форми:

  • локализирана;
  • дисеминирана;

Локализираната форма засяга кожата и лигавиците. Най-често се локализира по кожата на лицето, по устните и очите. Обривът е везикулозен (малки мехурчета) и се проявява през първата седмица след раждането. Заболяването може да протече и с изолирано засягане на ЦНС (менингоенцефалит), при което характерният кожен обрив може да липсва. Ликворът често е хеморагичен с плеоцитоза (повишен брой клетки) от лимфоиден тип.

Усложненията от прекарана инфекция се изразяват в развитието на микро- или хидроцефалия, катаракта, хориоретинит.

Дисеминираната форма протича със засягане на кожата, лигавицата, главния мозък, черния дроб и надбъбреците. Тази форма на вродената херпес-вирусна инфекция (herpes simplex) е много тежка и често завършва със сепсис и ДИК-синдром.

Диагнозата се основава на доказване на вируса в съдържимото на везикулите, в урината, в носния секрет или ликвора.

Лечението на инфекцията се осъществява с Ацикловир в продължение на 2 седмици. След това се преминава към поддържаща терапия в зависимост от състоянието на детето и повлияването му от приложеното лечение.

Прогнозата на дисеминираната форма е лоша, смъртността достига до 50%, а преживелите имат трайни неврологични увреждания.

Профилактиката на вродената херпес-вирусна инфекция (herpes simplex) има много важно значение за предпазването на инфектирането на плода. При генитален херпес на майката раждането не трябва да е по естествен път, а чрез секцио.

3.8, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Вродена херпес-вирусна инфекция [herpes simplex] МКБ P35.2

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Вродена херпес-вирусна инфекция [herpes simplex] МКБ P35.2

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО