Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Разстройства, свързани с продължителността на бременността и растежа на плода Забавен фетален растеж и хипотрофия на плода Забавен растеж на плода, неуточнен

Забавен растеж на плода, неуточнен МКБ P05.9

Забавен растеж на плода, неуточнен МКБ P05.9 - изображение

В рубриката забавен растеж на плода, неуточнен се включва състоянието интраутеринна ретардация. Тя се изразява в това, че бебето е с намалена маса и размери по време на вътреутробното си развитие. Плодът е със стойности на показателите за растеж и развитие - тегло, ръст и други под десети персентил за съответната гестационна възраст и други морфологични белези на недоразвитие на детския организъм.

В тази категория не се включват преждевременно родените, тъй като тук по-скоро се касае за плод роден в термин, но под влияние на фактори, действащи интраутробно, не отговаря на показателите за доносено дете.

Етиологията на забавен растеж на плода, неуточнен може да бъде различна. Част от причините могат да са:

  • фето-плацентарна недостатъчност;
  • хипертония;
  • цианотични сърдечни заболявания;
  • захарен диабет;
  • заболявания на тромбоцитите;
  • хемоглобинопатии;
  • автоимунни заболявания;
  • белтъчно-недоимъчни състояния;
  • вредни навици като пушене, прием на наркотици, прием на алкохол;

Клиниката на интраутеринната ретардация се свързва предимно с усложнения в перинаталния и ранния неонатален период. Освен функционална, а повечето пъти и морфологична незрялост на новороденото, се забелязва повишена честота на некротизиращ ентероколит, тромбоцитопения - намален брой тромбоцити, понижена или повишена температура. Поради интра- и екстраутеринно преразпределение на кръвта на детето към жизненоважни органи, има намаление на обема кръв и веществата към други органи като костния мозък, мускули, белите дробове, стомашно - чревен тракт и бъбреците. Това се изявява с клиника на съответната органна патология. Чести са усложненията от страна на дихателната система с прояви на хипоксия, асинхронно дишане, а поради незрялостта на белия дроб и невентилирането на всички участъци от него има повишен риск от ранни неонатални пневмопатии. Възможно е продължително персистиране на нормалната за ранния неонатален период анемия или засягане на другите клетки от кръвния ред съответно с тромбоцито- или левкопения.

Диференциална диагноза се прави с други състояния, включващи изоставане на детето, но основно се има предвид преждевременно раждане.

Диагнозата на забавен растеж на плода, неуточнен се поставя след преглед от акушер-гинеколог и неонатолог. Необходимо е ползване на таблиците за сравнение, при което се отчита теглото, ръста и други параметри изразени в персантили - при показатели под 10 персентил има налице данни за интраутеринно изоставане на растежа, но има случаи, при които има конституционални данни и плодът може да има показатели сочещи ретардация, но да е фактически без отклонения от морфологична гледна точка, тъй като кривите за растеж имат отклонения по етнически принцип, дори и индивидуален - въз основа растежа на родителите. През бременността родилката следва ежемесечно да ходи на женска консултация като прегледът следва да включва големина на матката, ултрасонографско изследване с фетална морфология, количество околоплодна течност, кръвоток в артерия утерина (маточната артерия), кръвоток по пъпните съдове на плода.

Лечението пренатално се състои в ограничаване влиянието на вредния фактор и патогенетично лечение на възникналите нарушения от страна на новороденото. Прилагат се предимно профилактични мерки като приемане на витамин К, ранно приложение на витамин Д, железни препарати, насърчаване на естественото хранене с майчина кърма. При усложнения са необходими интензивни грижи.

3.8, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Забавен растеж на плода, неуточнен МКБ P05.9

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО