Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения, свързани предимно с послеродовия период Акушерска емболия Въздушна емболия, акушерска

Въздушна емболия, акушерска МКБ O88.0

Въздушна емболия, акушерска МКБ O88.0 - изображение

Въздушната емболия, акушерска е сериозно и дори фатално усложнение в акушерството, при което има много висока смъртност. Това усложнение възниква при нахлуване на въздух през венозните съдове на матката.

Въздушната емболия води до катастрофални сърдечни, белодробни и неврологични ефекти и е свързана с висока заболеваемост и смъртност.

Когато навлезе въздух през маточните вени, той се придвижва до дясната половина на сърцето и след това към белите дробове. Настъпва констрикция на кръвоносните съдове на белите дробове, повишавайки налягането в дясната страна на сърцето.

Следва повишаване на налягането, което може да доведе до обструкция на изходящите кръвоносни съдове на кръвния ток в дясната камера и компрометиране на белодробния венозен ток към лявата половина на сърцето. Наблюдава се понижен сърдечен дебит, който се последва от системен сърдечно-съдов колапс.

Въздушна емболия, акушерска има ефект върху белодробните съдове, който може да се изрази със сериозни възпалителни промени в белодробните съдове, като те включват директни ендотелни щети и натрупване на тромбоцити, фибрин, неутрофили и липидни капчици.

Факторите, които определят степента на заболеваемост и смъртност при въздушна емболия, акушерска са свързани с обема на навлезлия газ, скоростта на неговото натрупване, както и позицията на пациента по време на събитието.

Когато във венозната система навлязат малки количества въздух, почти винаги те се абсорбират от кръвообращението, без да настъпват някакви проблеми.

Значителна вреда настъпва при навлизане на повече 5 мг/кг въздух.

Признаците и симптомите при въздушна емболия, акушерска са предимно от ефектите на навлезлия въздух върху дясната сърдечна камера, белодробното кръвообращение или системното кръвообращение.

Нахлуването на голямо количество въздух може да доведе до кардиогенен шок или циркулаторен арест.

Умерени количества въздух, попаднали в белодробното кръвообращение, произвеждат белодробно съдово нараняване, проявяващо се с пре- и посткапилярна белодробна вазоконстрикция, белодробна хипертония, ендотелно увреждане и белодробен оток.

Клиничната картина при въздушна емболия, акушерска се характеризира със следната симптоматика:

 • Гърдна болка.
 • Тахикардия.
 • Задух.
 • Хипотония.
 • Аритмия.
 • Исхемия на миокарда.
 • ЕКГ промени в ST-сегмента и T-вълната.
 • Циркулаторен шок.
 • Нарушено съзнание.
 • Респираторен дистрес синдром.
 • Тахипнея.
 • Кръвохрак.
 • Белодробен оток.
 • Дезориентация.
 • Цианоза.
 • Световъртеж.
 • Нарушени сетивни функции.
 • Гадене.
 • Кома.

От лабораторните изследвания се установяват хипоксемия, хиперкапния и метаболитна ацидоза. Леките случаи могат да покажат лека хипоксемия и хипокапния.

Образните изследвания, предимно рентгенографията на гръдния кош може да бъде нормална или да покаже въздух в белодробната кръвоносна система. Други рентгенографски знаци могат да бъдат артериална дилатация и белодробен оток.

При трансторакална или трансезофагеална ехокардиография може да се установи наличието на въздух.

Още при диагностициране на въздушна емболия, акушерска е необходимо да се предприеме спешно лечение, което се изразява в поставяне на пациента в положение Тренделенбург, даване на кислород за противодействие на исхемията и др.

4.3, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Въздушна емболия, акушерска МКБ O88.0

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО