Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Медицински грижи за майката, свързани със състоянието на плода и околоплодния мехур и възможни усложнения в хода на родоразрешаването Медицински грижи за майката при диагностицирано или предполагаемо неправилно предлежание на плода Медицински грижи за майката при комбинирано предлежание на плода

Медицински грижи за майката при комбинирано предлежание на плода МКБ O32.6

Медицински грижи за майката при комбинирано предлежание на плода МКБ O32.6 - изображение

Медицински грижи за майката при комбинирано предлежание на плода имат за цел наблюдение на състоянието на майката и плода.

Под комбинирано предлежание се разбира състояние при което до прележащата част глава или седалище стои и дребна плодна част.

За установяване на налично комбинирано предлежение на плода основно значение има ехографията, прийоми на Leopold и вагиналното изследване.

Посредством различни статистики е установено, че наличието на един плод главично другия в седалищно предлежание се среща 30-40 % от случаите при многоплодна бременност.

Необходимите изследвания при наблюдението на една бременна включват ПКК, хемостаза, биохимия изследвания на урина и влагалищен секрет и други.

За състоянието на плода се съди по кардиотокографски запис, ехография, Доплерово изследване.

В случаите, когато имаме комбинирано предлежание на плодовете и първия плод е главично предлежание раждането може да завърши per vias naturalis, като е необходимо да има готовност за приключване на раждането чрез абдоминално родоразрешение.

4.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО