Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Други болести на майката, свързани предимно с бременността Усложнения от анестезия по време на бременността

Усложнения от анестезия по време на бременността МКБ O29

Усложнения от анестезия по време  на бременността МКБ O29 - изображение

Усложнения от анестезия по време на бременността са сравнително рядко срещани.

Към усложнения от анестезия по време на бременността принадлежат белодробни усложнения от анестезия по време на бременността, кардиологични усложнения от анестезия по време на бременността, усложнения на централната нервна система от анестезия по време на бременността, токсична реакция от местна анестезия по време на бременността, главоболие причинено от спинална или епидурална анестезия по време на бременността, неуспешна и трудна интубация по време на бременността и други.

Трябва да се има предвид насрочване на планови операции по принцип следва да става най-рано след отбиване на кърмачето.

Операциите за прогресиращи животозастрашаващи състояния следва да се извършат било в неотложен порядък, било в разумен срок.

Ако са налице данни, че плодът е достигнал белодробна зрялост (което го прави способен за извън утробен живот), хирургичната операция се съчетава с цезарово сечение.

Ако плодът е наближил белодробната си зрялост, но още не я е достигнал, допустимо е изчакване от 2-3 седмици, след което се прави цезарово сечение и съответната хирургична интервенция. Състоянието на белодорбната зрялост на плода се определя чрез консултация с неонатолог и/или акушер-гинеколог.

Спешните операции не могат да се отлагат в името на бременността. По литературни данни, спешни операции за неакушерски заболявания по време на бременността се извършват в 0.2-2.2 % от всички бременности.

Преди окончателното решение за спешна лапаротомия трябва да се обсъдят всички нехирургични заболявания и синдроми, имитиращи остър корем- бъбречна колика, инфаркт на миокарда, пневмония, гастроинтестинално възпаление или абдоминална болка при системни заболявания (диабет, порфирия, колагенози и др.).

Усложнения от анестезия по време  на бременността са сравнително макар и рядко срещани могат да се наблюдават, както при обща анестезия, така и при локална и регионална анестезия .

Отражение на бременността върху избора на обща анестезия.

Засега липсват доказателства за тератогенен ефект на общите анестетици.

Воденето на обща анестезия е съпроведено с риск от поява на преходна хипотония, хипоксия и ацидоза, които се отразяват на фето-плацентарното кръвообращение. Това обуславя известен риск за плода при обща анестезия на майката.

Този риск следва да се поеме, когато състоянието на майката налага операция и не е препоръчително тази операция да се извърши с друг вид анестезия. Не съществува универсална рецепта за най-безопасен общ анестетик или комбинация от такива по време на бременност.

Когато при бременна жена се предприема въвеждане на обща анестезия следва да се има предвид, че бременността води до забавен пасаж на стомашното съдържимо в дванадесетопръстника. Това повишава риска от аспирационни инциденти и налага увереност, че стомахът е празен.

Отражение на бременността върху избора на локална и регионална анестезия.

Локалната и регионалната анестезия нямат контраиндикации, пряко свързани с бременността. Тяхното приложение може да се съпътства от седиране на пациентката. Възможно е и съчетаването на проводна с ендотрахеална анестезия.

3.5, 2 гласа

ВИДОВЕ Усложнения от анестезия по време на бременността МКБ O29

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО